Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου «Αριστοτέλης» 2018

Σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Φυσικής, η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση και η Ένωση Ελλήνων Φυσικών διοργανώνουν τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής  «Αριστοτέλης» 2018.

Ανάθεση της πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της Β΄ Λυκείου

Ανακοινώνεται ότι, μετά τη σχετική προκήρυξη και την αξιολόγηση των προσφορών, η αρμόδια επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της διοργάνωσης της πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Β΄ Λυκείου του σχολείου μας σε Αθήνα – Βόλο στο ταξιδιωτικό γραφείο Landmarks Travel. Η ανάθεση και οι προσφορές δημοσιοποιούνται και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Απόφαση αναπλήρωσης απολεσθεισών διδακτικών ωρών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ της ΠΔΕ Κρήτης

Ανακοινώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης η απόφαση για την αναπλήρωση των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας και την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ της ΠΔΕ Κρήτης σύμφωνα με τους πίνακες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που μπορείτε να δείτε εδώ.

Απαγόρευση καπνίσματος – εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας

Από το Υπουργείο Υγείας εκδόθηκε εγκύκλιος για την ενημέρωση των εμπλεκομένων στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για το κάπνισμα και τις επιμέρους πτυχές της, προκειμένου να τηρηθούν οι στόχοι της.

Το Μάρτιο θα υποβάλλονται οι αιτήσεις-δηλώσεις των υποψηφίων

Αλλαγές στην ΥΑ για την πρόσβαση των αποφοίτων ΓΕΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Εγκύκλιος που αναλύει τις τροποποιήσεις στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών Λυκείων, σχετικά με την Αίτηση-Δήλωση και με το Μηχανογραφικό Δελτίο.