Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, οτι οι υποφήφιοι με σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται για να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καλούνται να αποστείλουν Αίτηση με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 σε μια από τις Επταμελείς Επιτροπές οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σε 14 Νοσοκομεία της χώρας.

Επισημαίνουμε ότι ΦΕΤΟΣ η υποβολή των δικαιολογητικών στις ανωτέρω ημερομηνίες, λόγω των ειδικών συνθηκών (COVID-19) θα πρέπει να γίνει ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής ή ταχυμεταφορά (courier) σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι πρέπει να συμβουλεύονται τα στοιχεία ταχυδρομικής αποστολής από τον συνημμένο στην εγκύκλιο πίνακα και εκτός από την ακριβή διεύθυνση του Νοσοκομείου που θα επιλέξουν, θα πρέπει αναφέρουν  την ένδειξη «Για την Επταμελή Επιτροπή Εξέτασης δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις».

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο .

Υποβολή Αίτησης -Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ, Έτους 2021 (Μόνο Μαθητές και Μαθήτριες)

Σας ενημερώνουμε ότι  η έναρξη της διαδικασίας υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης (Α-Δ) υποψήφιων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα γίνεται πλέον εντός του μήνα Νοεμβρίου του σχολικού έτους, κατά το οποίο ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί τη συμμετοχή του/της στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ του 2021, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, η Αίτηση-Δήλωση θα υποβληθεί πρώτα ΜΟΝΟ από τους μαθητές/ριες της τελευταίας τάξης των ημερήσιων και τριετών εσπερινών ΓΕΛ στο Λύκειο Φοίτησής τους και σε επόμενο στάδιο, που θα ανακοινωθεί, από τους απόφοιτους.

Φέτος λοιπόν, μόνο οι μαθητές/ριες  της Γ` τάξης του σχολείου μας που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021  πρέπει  να υποβάλουν και να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail ) στο σχολείο Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ) υποψηφιότητας- συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές από την Τετάρτη 25 ως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Η διαδικασία είναι απλή και πραγματοποιείται ως εξής:

– κάθε υποψήφιος/α μαθητής/ρια  κατεβάζει και αποθηκεύει το αρχείο της Αίτησης–Δήλωσης στον υπολογιστή του/της  είτε από την ιστοσελίδα του σχολείου μας είτε από την  ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ,

-το συμπληρώνει (μόνο τα γκρι στοιχεία) με όποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου διαθέτει και τέλος

– το αποστέλλει συμπληρωμένο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail ) στο σχολείο μας για ηλεκτρονική καταχώριση. Η αποστολή πρέπει να πραγματοποιηθει μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, Τετάρτη 25 έως και  Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 στο email του σχολείου μας.

Στην  περίπτωση που κάποιος μαθητής ή μαθήτρια θελήσει εντός του διαστήματος υποβολής της Α-Δ, να τροποποιήσει την Α-Δ που υπέβαλε, τότε θα πρέπει να στείλει νέα Α-Δ με την ένδειξη «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ» με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ζητώντας την τροποποίηση της προηγούμενης.

Σε επόμενο στάδιο και με νεότερες οδηγίες, ο/η μαθητής/ρια θα ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του, θα υπογράψει και θα παραλάβει ένα αντίγραφο της Α-Δ, το οποίο και θα φυλάξει μέχρι το τέλος των εξετάσεων.

Οι μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες υποβάλλουν/αποστέλλουν την Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις από 25 ως 30 Νοεμβρίου στο σχολείο μας, χωρίς δικαιολογητικά, όπως όλοι οι μαθητές/μαθήτριες. Σε μεταγενέστερο χρόνο που θα γνωστοποιηθεί με νεότερη εγκύκλιο, αυτοί οι μαθητές/μαθήτριες θα υποβάλουν στο σχολείο μας επιπλέον αίτηση η οποία θα εκφράζει την επιθυμία τους για προφορική ή γραπτή εξέταση κατά περίπτωση καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Όσοι από τους μαθητές ή μαθήτριες της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), θα πρέπει να αποκτήσουν πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων, σύμφωνα με εγκύκλιο που αναμένεται αργότερα. Αυτοί οι μαθητές, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν τώρα Αίτηση-Δήλωση. Αν ωστόσο κάποιος από τους μαθητές/ριες με σοβαρές παθήσεις δεν είναι σίγουρος για τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις, μπορεί να υποβάλει τώρα Αίτηση-Δήλωση και στην πορεία να αποφασίσει αν θα συμμετάσχει ή όχι στις πανελλαδικές εξετάσεις.  

Στην ίδια προθεσμία, 25 με 30 Νοεμβρίου 2020, οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής (το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, και το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων), εκτός από την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν-αποστέλλουν με mail και σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα.

Σας επισημαίνουμε : 

-να αποστείλλετε την Αίτηση -Δήλωση σας στο email του σχολείου,

-να αναγράψετε στο email αποστολής της Αίτησης-Δήλωσης το τμήμα Γενικής Παιδείας και προσανατολισμού,

-να συμπληρώσετε σωστά τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ,

-ότι είναι υποχρεωτικό για τους υποψήφιους  που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ  να το δηλώσουν  στην  Αίτηση-Δήλωση που θα αποστείλουν,

-να επικοινωνήσετε με το σχολείο ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά για  κάθε απορία ή προβληματισμό σας

Και φέτος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η  Δ/νση του σχολείου θα φροντίσει  για την έγκαιρη και έγκυρη  καταχώριση των Αιτήσεων –Δηλώσεων σας. Το σχολείο  στηρίζει την προσπάθειά σας γνωστικά, παιδαγωγικά και διαδικαστικά και σας εύχεται υγεία, δύναμη και επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις οδηγίες.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση – δήλωση (Α-Δ)

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα των πανελλαδικών εξετάσεων 2020

Δείτε την ανακοίνωση του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε αυτό το σύνδεσμο: https://www.minedu.gov.gr/news/47095-23-11-20-ypovoli-mono-apo-mathites-tis-aitisis-dilosis-gia-symmetoxi-stis-panelladikes-eksetaseis-ton-gel-i-epal-etous-2021    

Η 6η Αίσθηση: Ένα παιχνίδι από το μέλλον, για τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων

Σας ενημερώνουμε οτι ο Σύλλογος ΨηφιΔα (https://psifida.gr/) και το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ, στο πλαίσιο του
Μαθητικού φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας (www.digifest.info) διοργανώνει στις 18 Δεκεμβρίου 2020, 11:00 – 13.15.ταχύρρυθμο εργαστήριο μυθοπλαστικής σχεδίασης που τελεί υπό την αιγίδα της έδρας UNESCO για την «Έρευνα για το Μέλλον» στην Ελλάδα με θέμα την επινόηση ενός μελλοντικού ψηφιακού παιχνιδιού με χρήση τεχνολογιών διάδρασης εγκεφάλου-προς- εγκέφαλο (brain-to-brain interaction / BBI). Οι κύριοι στόχοι του εργαστηρίου , που θα διεείναι η κατανόηση των επερχόμενων τεχνολογιών ΒΒΙ και το πώς αυτές αναμένεται να διαμορφώσουν το (κοντινό και μακρινό) μέλλον, η δημιουργική, κριτική και υπολογιστική σκέψη και η διασκέδαση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής των σχολείων : 11 Δεκεμβρίου 2020.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.

Επικαιροποιημένο Ωράριο διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων ωρολόγιου προγράμματος ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ εξ αποστάσεως εκπ/σης

Σας ενημερώνουμε οτι από Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 ισχύει

το επικαιροποιημένο ωράριο διεξαγωγής  μαθημάτων και διαλειμμάτων του ωρολόγιου προγράμματος ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ εξ αποστάσεως εκπ/σης του σχολείου.

Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε.

Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο: «Το φύλο σε πρώτο πλάνο» της ΚΟΙΝΣΕΠ Φεστιβάλ Ολυμπίας και της Γενικής Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020-21.

Σας ενημερώνουμε οτι το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) διοργανώνουν τον 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακών Ταινιών με τίτλο: «Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο» Θέμα του Διαγωνισμού είναι η παραγωγή ψηφιακών ταινιών σχετικά με την ανάγκη εξάλειψης των κάθε είδους έμφυλων στερεότυπων, διακρίσεων και ανισοτήτων λόγω φύλου, σεξουαλικής επιλογής και ταυτότητας φύλου και τον σεβασμό εν γένει της ανθρώπινης ύπαρξης ανεξάρτητα και πέρα από τις διαχωριστικές ταξινομικές κατηγορίες μεταξύ των οποίων και το φύλο.
Ταυτόχρονα, μέσα από τη διαδικασία του Διαγωνισμού, το ζητούμενο είναι οι μαθητές και μαθήτριες να οδηγηθούν για να δημιουργήσουν τη δική τους ταινία –από την ιδέα και το σενάριο μέχρι τομοντάζ και την τελική επεξεργασία.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο «Κόμικς/animation» για το σχολικό έτος 2020- 2021»

Σας ενημερώνουμε για την έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Κόμικς/animation», του ΑΜΚΕ «Πολικός Αστέρας – Οργανισμός για την Τέχνη και τον πολιτισμό, για το σχολικό έτος 2020- 2021»

O Διαγωνισμός, διοργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Πολικός Αστέρας- Οργανισμός για τον πολιτισμό, την τέχνη και την εκπαίδευση απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τύπων των σχολείων της χώρας.

Οι μαθητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό μέσω της δημιουργίας κόμικς (γελοιογραφία, κόμικς, strip) ή ενός μικρού animation σε θέματα ελεύθερης επιλογής τους από τις προτεινόμενες ενότητες
α) «παρατηρώ, καταγράφω, και παίρνω θέση για όσα γίνονται στο φυσικό περιβάλλον», β) «κάθε οικογένεια έχει μια ιστορία μετανάστευσης», γ) «μια κραυγή για την ειρήνη».

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο

Οδηγίες για την υλοποίηση ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-21

Σας ενημερώνουμε για τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούν στην υλοποίηση σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-21.

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο Παράρτημα ΙΙ: Ενημέρωση μαθητών και γονέων ή κηδεμόνων για τον Γενικό Κανονισμό που αφορά στην Προστασία Δεδομένων.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις Υ.Α. και εγκυκλίους για τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο «75 χρόνια Ηνωμένα Έθνη-Διαμορφώνουμε σήμερα το αύριο που φανταζόμαστε»

Σας ενημερώνουμε για την έγκριση του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο, « 75 Χρόνια Ηνωμένα Έθνη-Διαμορφώνουμε σήμερα το αύριο που φανταζόμαστε», που απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των βαθμίδων και όλων των τύπων σχολείων της χώρας, καθώς και σε μαθητές και μαθήτριες πρόσφυγες που φοιτούν σε ΔΥΕΠ, για το σχολικό έτος 2020-2021.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.

Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο «Καθαρή Ενέργεια στη Μάχη για την Κλιματική Αλλαγή» για μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχ. έτος 2020- 2021.

Σας ενημερώνουμε για την Προκήρυξη του Μαθητικού Διαγωνισμoύ με τίτλο «Καθαρή Ενέργεια στη Μάχη για την Κλιματική Αλλαγή» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , για το σχ. έτος 2020-21. Η ευθύνη οργάνωσης και διεξαγωγής του διαγωνισμού ανήκει στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) η οποία ορίζει και την Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού (ΟΕΔ) στην οποία μετέχει και ένα μέλος από το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με την διπλή ιδιότητα του τελευταίου ως συντονιστού του Δικτύου για την πράσινη ενέργεια του BSEC (BSEC – GEN) και του UNAI Hub for SDG7. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η δημιουργική και καινοτόμος κινητοποίηση των νέων, σε εθνική και διεθνή κλίμακα, σε δράσεις προώθησης του 7ου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG7), που σχετίζονται με τις πρωτοβουλίες του Ακαδημαϊκού Κόμβου του ΟΗΕ για τον SDG7 (United Nations Academic Impact Hub for SDG7) και οδηγούν σε μετρήσιμες μειώσεις εκπομπών GHG.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των σχολείων στο διαγωνισμό η 15η Δεκεμβρίου 2020.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.

37ος Παγκρήτιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Συνδέσμου Φιλολόγων Νομού Χανίων

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη του 37ου Παγκρήτιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού για το σχολικό έτος 2020-2021 που διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Νομού Χανίων με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών είναι η 19η Φεβρουαρίου 2021.

Πτήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.

26ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2021

Σας ενημερώνουμε ότι ο 26ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2021 για το σχολικό έτος 2020-2021 που προκηρύσσει το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος για τους/τις μαθητές/τριες Λυκείου διεξάγεται σε τρεις φάσεις στις παρακάτω ημερομηνίες:

1η Φάση: Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 9.00-12:00 π.μ., 2η Φάση: Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:00-15:00 και 3η Φάση: Σαββατοκύριακο, 27-28 Φεβρουαρίου 2021.

Παρακαλούμε τους/τις μαθητές/τριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Διευθυντή του Σχολείου μέχρι την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020.

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο.

.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο «Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο» του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (SaferInternet4Kids) για το σχολικό έτος 2020-2021.

Σας ενημερώνουμε για την έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο « Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο» στο πλαίσιο του εορτασμού τη Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου για το σχολικό έτος
2020-2021.
O εν λόγω Διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώνεται από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας εχει ως στόχο οι μαθητές να αποτυπώσουν τις ιδέες τους για το πώς αντιλαμβάνονται τη θετική και ποιοτική χρήση του διαδικτύου, πως το διαδίκτυο διευκολύνει τη ζωή μας και τι πρέπει να προσέχουμε προκειμένου η ενασχόλησή μας με τον ψηφιακό κόσμο να έχει θετικό πρόσημο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων έχει οριστεί η 20/12/2020 (δύναται να δοθεί ολιγοήμερη παράταση)

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.

3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Τρισδιάστατης Σχεδίασης και Εκτύπωσης ST3dM

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη του 3ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Τρισδιάστατης Σχεδίασης και Εκτύπωσης ST3dM για μαθητές και εκπαιδευτικούς Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, σχολικού έτους 2020-2021.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του Εργαστηρίου Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας για την εισαγωγή της εκπαιδευτικής πολιτικής STEAM (Science-Technology-Engineering-Art-Mathematics) στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Συγκεκριμένα, ο φετινός διαγωνισμός κινείται γύρω από το θέμα του «Νερού» και την τρισδιάστατη απεικόνισή του.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.

5ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός “Ποντιακός Ελληνισμός: μνήμες και όνειρα, παρελθόν, παρόν και μέλλον” για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της Ελλάδας, της Κύπρου και Ομογένειας

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη του 5ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού “Ποντιακός Ελληνισμός: μνήμες και όνειρα, παρελθόν, παρόν και μέλλον” για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της Ελλάδας, της Κύπρου και
Ομογένειας που συνδιοργανώνουν η Διεύθυνση Π.Ε. Σερρών, το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) με την υποστήριξη της Έδρας Ποντιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ποντίων.
Βασική επιδίωξη του διαγωνισμού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες όλων των βαθμίδων τον Ποντιακό Ελληνισμό και συγκεκριμένα την ιστορία του, τον πολιτισμό του και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της Ελλάδας και στη διαμόρφωση της πολιτιστικής της ταυτότητας. Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 21 Σεπτεμβρίου 2020 και λήγει στις 15 Απριλίου του 2021.
Τα σχολεία που θέλουν να λάβουν μέρος θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής με ένα απλό email στο
pontosedu@gmail.com ως τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.

1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Δοκιμίου “Ελευθέριος Βενιζέλος” για μαθητές/τριες της Γ’ Λυκείου για το σχ. έτος 2020-21

Σας ενημερώνουμε για την έγκριση του 1ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» με θέμα: «Οι αγροτικές μεταρρυθμίσεις την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου » που προκηρύσσει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» στοχεύοντας στην ανάδειξη της προσωπικότητας, του έργου και της εποχής του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ τάξης των Λυκείων όλης της χώρας και των ελληνικών σχολείων της ομογένειας, οι οποίοι, καλούνται να αναφερθούν στην πολιτική των βενιζελικών κυβερνήσεων στον αγροτικό τομέα, να αναδείξουν τις αλλαγές και τις
αναδιαρθρώσεις, που συντελέστηκαν στην ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία με την ανάληψη της εξουσίας από το Κόμμα των Φιλελευθέρων, και να αξιολογήσουν τον αντίκτυπό τους.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική εγκύκλιο.

3ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας: «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου»

Σας ενημερώνουμε για τον 3ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της χώρας και της Ομογένειας που διοργανώνουν η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών του ΥΠΑΙΘ το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων & Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ Α.Ε.).

Ο Διαγωνισμός έχει ως θεματική την ιστορία της πόλης τους από την ίδρυση του Νεότερου Ελληνικού Κράτους έως σήμερα.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εκµίσθωση του σχολικού κυλικείου του 8ου Λυκείου Ηρακλείου

Σας ενημερώνουμε οτι το To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή ∆/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηρακλείου» προκηρύσσει Δηµόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την εκµίσθωση του σχολικού κυλικείου του 8ου Λυκείου Ηρακλείου.

Ο διαγωνισµός θα γίνει σε συνάρτηση µε την τιµή προσφοράς, την προϋπηρεσία σε µίσθωση σχολικού κυλικείου, την πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόµενου από πολυτεκνική οικογένεια, την µονογονεϊκή ιδιότητα και την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ, στην αίθουσα Ανδρέα Παπανδρέου -Δηµαρχείο Ηρακλείου–1ος όροφος-οδός Αγ. Τίτου 1 στις 30-11-2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:30 π.µ. κατά την οποία λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. Tο διαγωνισμό θα διενεργήσει τριμελής επιτροπή.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν
μαζί με την προσφορά τους και τα λοιπά δικαιολογητικά, εγγύηση συμμετοχής ποσού 300,00 € ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή .
Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα
4 ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες ) και θα αποτελεί το ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οδός Ανδρόγεω 2, 3ος όροφος έως και τις
30-11-2020 ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

Η αναλυτική διακήρυξη και οι σχετικές Κ.Υ.Α. έχουν αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του ∆ήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 2813-409446 και 2813-409448 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Οπτικοακουστικής Δημιουργίας «Τα σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ»

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη του 3ου Διεθνή Μαθητικού Διαγωνισμού Οπτικοακουστικής Δημιουργίας «Τα σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων της Ελλάδας και της Ομογένειας, δημόσιων και ιδιωτικών που διοργανώνουν η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Αρχείο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η αξιοποίηση και χρήση των οπτικοακουστικών τεκμηρίων του Αρχείου της ΕΡΤ στη δημιουργία μαθητικών ταινιών μικρού μήκους ώστε να αναδειχθεί η οπτικοακουστική μας κληρονομιά με τη ματιά των νεότερων γενεών.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.

3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Γρίφων, Λογικής και Μαθηματικών με τίτλο: «Πρωταγόρας ο Αβδηρίτης» για το σχολικό έτος 2020-2021

Σας ενημερώνουμε για την έγκριση του 3ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Γρίφων, Λογικής και Μαθηματικών με τίτλο: «Πρωταγόρας ο Αβδηρίτης» που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων των Γυμνασίων και των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας, για το σχολικό έτος 2020-2021.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.

Έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού Διαγωνισμού του Βρετανικού Συμβουλίου (British Council) με τίτλο «Δεξιότητες Ζωής-Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες» για το σχολικό έτος 2020-21, για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σας ενημερώνουμε για την έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού Διαγωνισμού του Βρετανικού Συμβουλίου (British Council) με τίτλο «Δεξιότητες Ζωής-Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες» για το σχολικό έτος 2020-21, για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.

5η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Σας ενημερώνουμε για τη φετινή επετειακή διαδικτυακή διεξαγωγή του μαθητικού συνεδρίου “Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη” – ΜΡΔ 2020. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με γλώσσα εργασίας τα ελληνικά που έχει γίνει θεσμός τα προηγούμενα χρόνια με χιλιάδες συμμετοχές μαθητών, φοιτητών και υπό την αιγίδα και επιστημονική υποστήριξη καταξιωμένων φορέων και επιστημόνων. 

Η διεξαγωγή της 5ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσηςθα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 11-13 Δεκεμβρίου 2020.

 Πατήστε εδώ για να δείτε το Δελτίο Τύπου.

Μαθητικός Διαγωνισμός Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού «Καν’ το ν’ ακουστεί 2021» με τίτλο: «Από το Εγώ στο Εμείς» από το European School Radio για μαθητές/-τριες Π.Ε. και Δ.Ε. – σχ. έτος 2020-2021

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη του Μαθητικού Διαγωνισμού Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού «Καν’ το ν’ ακουστεί 2021» με τίτλο: «Από το Εγώ στο Εμείς» από το European School Radio για μαθητές/-τριες Π.Ε. και Δ.Ε. – σχ. έτος 2020-2021, που συνδιοργανώνουν η Επιστημονική Εταιρεία European School Radio, το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο, η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας.

Μέσα από τον Μαθητικό Διαγωνισμό Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού “Κάν’ το ν’ ακουστεί 2021” με τον τίτλο “Από το Εγώ στο Εμείς”, προσκαλούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες να εκφραστούν ραδιοφωνικά και καλλιτεχνικά, αναδεικνύοντας τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους, σχετικά με την ευρύτερη έννοια και τις εκφράσεις της αλληλεγγύης και της συλλογικότητας, να παραμερίσουν το Εγώ και να ανακαλύψουν τη σημασία του Εμείς, συμμετέχοντας στον αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο.

Οι συμμετοχές υποβάλλονται στην ιστοσελίδα του European School Radio
(http://europeanschoolradio.eu/), ακολουθώντας τις οδηγίες υποβολής. Η υποβολή των συμμετοχών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως την 24η Ιανουαρίου 2021.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.

5ο Μαθητικό Συνέδριο “Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη” – ΜΡΔ 2020.

Σας ενημερώνουμε για τη φετινή επετειακή διαδικτυακή διεξαγωγή του μαθητικού συνεδρίου “Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη” – ΜΡΔ 2020. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με γλώσσα εργασίας τα ελληνικά που έχει γίνει θεσμός τα προηγούμενα χρόνια με χιλιάδες συμμετοχές μαθητών, φοιτητών και υπό την αιγίδα και επιστημονική υποστήριξη καταξιωμένων φορέων και επιστημόνων.

Πατήστε εδώ για να δείτε το Δελτίο Τύπου.

17ος Διεθνής διαγωνισμός Ποίησης Castello di Duino

Σας ενημερώνουμε για τη διεξαγωγή του του 17ου Διεθνούς Διαγωνισμού ΠοίησηςCastellodiDuino, ο οποίος διοργανώνεται στη Τεργέστη, τον μήνα Μάρτιο κάθε έτους από τον φορέα Associazione Poesia e Solidarietà σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Ιταλίας και άλλους καταξιωμένους φορείς. Πρόκειται για ένα Διεθνή Διαγωνισμό Ποίησης που απευθύνεται σε νέους έως 30 ετών και σε σχολεία από όλο τον κόσμο.

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για τους όρους συμμετοχής

Μαθητικός Διαγωνισμός: «Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα»

σχετικά με την έγκριση υλοποίησης του ανωτέρω μαθητικού
διαγωνισμού από τον αστικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Σύλλογος Ακαπνίστας» για το σχ. έτος 2020-2021 και λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 37/23-07-2020 Απόσπασμα Πρακτικού),

Σας ενημερώνουμε για την έγκριση μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης για το σχολικό έτος 2020-21 από τον αστικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Σύλλογος Ακαπνίστας».
Στόχος του προτεινόμενου διαγωνισμού είναι να κινητοποιήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες αφενός να οργανώσουν δράσεις ευαισθητοποίησης των συμμαθητών/τριών τους σχετικά με τους κινδύνους από το παθητικό κάπνισμα και αφετέρου να δραστηριοποιηθούν, ώστε να απαιτούν ευγενικά και με επιχειρήματα το δικαίωμά τους στον καθαρό αέρα και στην υγεία τους.

Πατήστε εδώ για να δείτε τους όρους συμμετοχής.

«7ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός “Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες” για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της Ελλάδας, της Κύπρου και Ομογένειας – σχ. έτος 2020- 2021».

Σας ενημερώνουμε οτι ο 7ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός “Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες” για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της Ελλάδας, της Κύπρου και Ομογένειας για το σχολικό έτος 2020- 2021 που συνδιοργανώνουν η Διεύθυνση Π.Ε. Σερρών, το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υ.ΠΑΙ.Θ., το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) και η Πρεσβεία της Κύπρου στην
Αθήνα/Μορφωτικό Γραφείο/Σπίτι Κύπρου, ξεκινάει στις 21 Σεπτεμβρίου 2020 και λήγει στις 26 Μαρτίου του 2021.

Τον Απρίλιο του 2021 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Οι καλύτερες μαθητικές δημιουργίες θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση (που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο ή το φθινόπωρο του 2021 στη Λευκωσία, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ή στην αίθουσα τελετών της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων).

Τα σχολεία που θέλουν να λάβουν μέρος πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής με ένα απλό email στο serreschools@gmail.com ως τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.

Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ-Διαγωνισμός Αφίσας για τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων, με θέμα «η βιοασφάλεια απέναντι στον COVID-19».

Σας ενημερώνουμε οτι την 27η Νοεμβρίου 2020 μπορείτε να παρακολουθήσετε και να συμμετέχετε διαδικτυακά στη Βραδιά του Ερευνητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο!

Τη φετινή χρονιά θα διεξαχθεί , μεταξύ των άλλων και Διαγωνισμός Αφίσας για τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων, με θέμα «η βιοασφάλεια
απέναντι στον COVID-19».

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για τους όρους συμμετοχής.

Νέος τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού των μορίων των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 – Κατάταξη Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία

Σας ενημερώνουμε για τις τελευταίες υπουργικές αποφάσεις που θα ισχύσουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του τρέχοντος σχολικού έτους 2020-2021 και αφορούν στην :

1. πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το νέο σύστημα. Πιο συγκεκριμένα στην σχετική ΥΑ προστέθηκε νέο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 3 με το οποίο ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (πανελλαδικές εξετάσεις 2021), με βάση τους βαθμούς των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας που προβλέπονται για κάθε Επιστημονικό Πεδίο και

2. κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα

Πατήστε εδώ για να δείτε το νέο τρόπο υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2021.

Πατήστε εδώ για να δείτε την κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία

Οδηγίες για την υλοποίηση Ασύγχρονης εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Σας ενημερώνουμε για τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούν στην υλοποίηση ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-21.

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση των μαθημάτων του σχολείου μας στο e-class είναι: https://eclass03.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=3051

Πληροφορίες για εκπαιδευτικό υλικό και για την τηλεκπαίδευση μπορείτε να βρείτε παραπάνω, στο κεντρικό μενού της ιστοσελίδας του σχολείου στην κατηγορία: Εκπαιδευτικό Υλικό – Τηλεκπαίδευση.

Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο: «20η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας – Camera Zizanio» από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους για μαθητές/-τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας – σχ. έτος 2020-2021

Σας ενημερώνουμε οτι ο Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο: «20η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας – Camera Zizanio» από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους για μαθητές/-τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας – σχ. έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί από 27 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2020 στον Πύργο Ηλείας.

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο

Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Σχολικής Εφημερίδας με τίτλο: « 1821-2021: Aγγίζοντας τα ίχνη μιας Επανάστασης…»

Σας ενημερώνουμε οτι η δήλωση συμμετοχής των σχολικών μονάδων στον Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό Σχολικής Εφημερίδας με τίτλο: « 1821-2021: Aγγίζοντας τα ίχνη μιας Επανάστασης…» που διοργανώνεται από το σωματείο “Ορίζοντες” μπορεί να γίνει μέχρι και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020, η υποβολή των δράσεων μέχρι την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 ενώ η αξιολόγησή τους θα ολοκληρωθεί μέχρι την Τρίτη 11 Μαΐου 2021. Η τελετή βράβευσης θα λάβει χώρα τον Μάιο του 2021. Πατήστε εδώ για να δείτε την σχετική εγκύκλιο

Δελτίο Τύπου – Νεαροί μεταφραστές στα σχολεία της ΕΕ — Η Επιτροπή ανοίγει τις εγγραφές για τον διαγωνισμό μετάφρασης του 2020

Σας ενημερώνουμε για τον διαγωνισμό μετάφρασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στον οποίο καλούνται να συμμετέχουν μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την ΕΕ. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ το ζεύγος γλωσσών στο οποίο θα διαγωνιστούν.
        Η προθεσμία της εγγραφής για τα σχολεία, που είναι το πρώτο 
από τα δύο στάδια της διαδικασίας, λήγει στις 20 Οκτωβρίου 2020 στις 
12.00 το μεσημέρι
.

Πατήστε εδώ για να δείτε το Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ με θέμα «Οι αναβαθμίδες καλλιέργειας στην Ελλάδα: παλιά, τώρα, για πάντα»

Σας ενημερώνουμε οτι το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο εορτασμού των 25 χρόνων λειτουργίας του, και σε συνεργασία με το έργο LIFE TERRACESCAPE που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκηρύσσει Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής με θέμα «Οι αναβαθμίδες καλλιέργειας στην Ελλάδα: παλιά, τώρα, για πάντα». Τα έργα των μαθητών/τριών κάθε σχολείου θα αποσταλούν ταχυδρομικά, ως ενιαία αποστολή από κάθε σχολείο, έως και 4 Δεκεμβρίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Σκοπός του προτεινόμενου Διαγωνισμού είναι η απεικόνιση/αναπαράσταση του αναβαθμιδωμένου τοπίου, ενός από τα πιο χαρακτηριστικά τοπία της Ελλάδας και ολόκληρης της Μεσογείου, με πολυποίκιλα οφέλη (περιβαλλοντικά, κοινωνικο-οικονομικά, πολιτισμικά), μέσα από τη ματιά των μαθητών και μαθητριών των δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας : «Μέτρα προφύλαξης από τον ιό SARS-Cov-2 που προκαλεί τη νόσο COVID-19».

Σας ενημερώνουμε για όλα τα Μέτρα προφύλαξης από τον ιό SARS-Cov-2 που προκαλεί τη νόσο COVID-19 που συστήνει στις σχολικές μονάδες ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 απ` όλη την εκπαιδευτική κοινότητα(εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς) .

Πατήστε εδώ για να δείτε τα Μέτρα.