2ο Μαθητικό Καλλιτεχνικό Φεστιβαλ Δήμου Ηρακλείου

Ξεκινά την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 το  2ο Μαθητικό Καλλιτεχνικό Φεστιβαλ Δήμου Ηρακλείου, που είναι αφιερωμένο στη Ντιάνα Μανουρά

Το σχολείο μας συμμετέχει στην έναρξη του Φεστιβάλ με ένα αφιέρωμα στη Ντιάνα που περιλαμβάνει βίντεο με δράσεις της Ντιάνας και Δρώμενο με μαθητές της και με μια θεατρική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του σχολείου μας την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 στο κηποθέατρο «Μάνος Χατζηδάκις».

 

Ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών/τριών

Από τη Δευτέρα 25/06/2018 έως και την Παρασκευή 29/06/2018 και τις ώρες 09:00 έως 13:00, καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που έχουν οριστεί να φοιτήσουν στο σχολείο μας στην Α’, Β’ και Γ’ τάξη κατά το επόμενο σχολικό έτος 2018-2019 για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους.

Σύμφωνα με την ΥΑ 10645/ΓΔ4/ 22-01-2018(ΦΕΚ 120Β/23-01-2018), απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής (παρέχεται από το σχολείο)

2. Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά, ή άλλος ισότιμος τίτλος και Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (αφορά μόνο τους/τις μαθητές/τριες που θα εγγραφούν στη Α’ Λυκείου)

3. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης (οριστική)

4. Υπεύθυνη Δήλωση (παρέχεται από το σχολείο) του ν. 1599/1986 (Α’ 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η στην οποία θα δηλώνονται: α. Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σύμφωνα με το άρθρο 13 της με αρ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 ΥΑ (Β΄120).σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, εκτός εάν έχει ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή τον Ιούνιο. β. Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS. γ. Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτοςτάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΣΤ περί Διπλής Φοίτησης. δ. Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν είναι κάτοχος Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.

5. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας

Για να δείτε τις σχετικές εγκυκλίους και την Υ.Α. πατήστε εδώ.

 

Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικού μηχανογραφικού

Από την Παρασκευή  22 Ιουνίου 2018 και μέχρι τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018, που λήγει η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου, καλούνται οι μαθητές/τριες του σχολείου μας που είναι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση να προσέρχονται στο σχολείο για να δημιουργήσουν κωδικό ασφαλείας, προκειμένου να τον χρησιμοποιήσουν για την είσοδό τους στο σύστημα υποβολής μηχανογραφικού (https://exams.it.minedu.gov.gr/). Για να κατεβάσετε τη σχετική εγκύκλιο πατήστε εδώ.

Απολυτηρίοι Τίτλοι

Ενημερώνουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ τάξης ότι από την Παρασκευή  22/06/2018 και ώρα 10:00 μπορούν να παραλαμβάνουν τα Απολυτήρια τους από την γραμματεία του σχολείου μας. Ο αναμνηστικός φάκελος που θα πάρετε μαζί με το Απολυτήριο είναι προσφορά του συλλόγου γονέων/κηδεμόνων του σχολείου μας.

Η Διεύθυνση και ο σύλλογος Διδασκόντων εύχεται σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας καλό καλοκαίρι και καλή επιτυχία στην πορεία της ζωής τους. Ειδικά στα παιδιά που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις ευχόμαστε καλά αποτελέσματα και καλές αποφάσεις κατά την συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους.

Αποτελέσματα Α και Β’ τάξης Λυκείου

Τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων της Α’ και Β’ τάξης Λυκείου θα εκδοθούν την Δευτέρα 18/06/2018. Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου μας ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να παραλαμβάνουν τους ελέγχους της ετήσιας επίδοσης τους την ίδια ημέρα μετά τις 13:30, καθώς και τις επόμενες εργάσιμες ημέρες.

Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου μας ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο μας με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.