Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης σε μαθητές και μαθήτριες για τη διάκρισή τους σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες σχ. έτους 2022-2023

Σας γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους τελειόφοιτους (Γ’ Λυκείου) μαθητές και μαθήτριες των Δημόσιων και Ιδιωτικών, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, κατά το τρέχον
σχολικό έτος, οι οποίοι κατέκτησαν 1η ή 2η ή 3η νίκη σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες (Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων) και εφόσον επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις αθλητικές διακρίσεις τους για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024,να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. αίτηση Βεβαίωσης Νίκης,
β. αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις),
γ. αντίγραφο της Σχολικής Αθλητικής Ταυτότητας επικυρωμένο από τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια της οικείας σχολικής μονάδας.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: vevaiosinikis@minedu.gov.gr από την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 έως και την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023.Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής εκδίδει τη Βεβαίωση Νίκης και αποστέλλει ηλεκτρονικά αντίγραφο αυτής στον/στην ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη.

Πατήστε εδώ για να δείτε την σχετική εγκύκλιο.

Πατήστε εδώ για να καταβάσετε το υπόδειγμα της Αίτησης.

Οδηγίες και Πρόγραμμα για την Υγειονομική Εξέταση και την Πρακτική Δοκιμασία των Υποψηφίων για ΤΕΦΑΑ ακ. ετ. 2023-24

Σας γνωστοποιούμε ότι η Υγειονομική Εξέταση και η Πρακτική Δοκιμασία των Υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ακαδημαϊκού έτους, 2023-24 με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου θα διεξαχθούν από την Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2023 μέχρι την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023, εκτός Σαββάτου και Κυριακής.  

Πατήστε εδώ για να δείτε τις οδηγίες και το πρόγραμμα της Επιτροπής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2023-24, με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων

Σας γνωστοποιούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τα Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Eιδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), συμμετεχόντων στις εξετάσεις που θα διενεργηθούν από 17 μέχρι και 29 Ιουνίου 2023, με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ανακοινωθεί.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα:

Α. Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων
Β. Εξεταστικά Κέντρα Αγγλικών
Γ. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων (πλην Αγγλικών)
Δ. Εξεταστικά Κέντρα Υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Ε. Οδηγίες προς τους υποψηφίους

Πρόγραμμα προαγωγικών – απολυτηρίων εξετάσεων Μαΐου-Ιουνίου 2023

Σας γνωστοποιούμε ότι σήμερα Παρασκευή 12/05/2023 ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των προαγωγικών – απολυτηρίων εξετάσεων των μαθητών/τριών της Α’, Β’ και Γ` τάξης του σχολείου μας.

Πατήστε εδώ για να  δείτε το πρόγραμμα για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά.

Η εξεταστέα ύλη των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων 2023 της Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η  εξεταστέα  ύλη  για τα μαθήματα της Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του σχολικού έτους 2022-2023.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Υπουργική απόφαση.

Για τα μαθήματα που ΔΕΝ εξετάζονται γραπτά στη Β’ Λυκείου, η εξεταστέα ύλη καθορίστηκε από τους εκπαιδευτικούς που δίδαξαν τα αντίστοιχα μαθήματα.

Πατήστε εδώ για να δείτε την εξεταστέα ύλη στα μαθήματα αυτά.

Η εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2023

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η εξεταστέα  ύλη  των πανελλαδικών εξετάσεων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022- 2023 στα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Πατήστε εδώ για να δείτε το ΦΕΚ με την εξεταστέα ύλη.

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων 2023 της ΔΔΕ Ηρακλείου για την εξέταση του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών και κατανομή των υποψηφίων σ’ αυτά.  

Σας γνωστοποιούμε ότι ορίστηκαν τα Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου έτους 2023 της Δ/νσης Δ.Ε. Ηρακλείου Κρήτης, στα οποία θα γίνει η εξέταση του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών το Σάββατο 17 Ιουνίου 2023 στις 10:00 π.μ. και κατανεμήθηκαν σ’ αυτά οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. που έχουν δηλώσει ότι θα εξεταστούν στο παραπάνω ειδικό μάθημα, σύμφωνα με τα αρχικά γράμματα του επώνυμου τους, ως εξής: 

1. Το Εξεταστικό Κέντρο πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου έτους 2023 που έχει έδρα το διδακτήριο του 3ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου Κρήτης (ταχ. δ/νση: Λεωφ. Δημοκρατίας 12, 713 06 Ηράκλειο, τηλ. 2810-282911) για την εξέταση όλων των υποψηφίων του Νομού μας που το επώνυμό τους αρχίζει από Α μέχρι και ΚΑΠΑ.. (σύνολο υποψηφίων 299)

2. Το Εξεταστικό Κέντρο πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου έτους 2023 που έχει έδρα το διδακτήριο του 4ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου Κρήτης (ταχ. δ/νση: Φιλιππουπόλεως 45 – Θέρισσος, 713 05 Ηράκλειο, τηλ. 2810-252495) για την εξέταση όλων των υποψηφίων του Νομού μας που το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΑΠΕ.. μέχρι και Μ (σύνολο υποψηφίων 281)

3. Το Εξεταστικό Κέντρο πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου έτους 2023 που έχει έδρα το διδακτήριο του 7ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου Κρήτης (ταχ. δ/νση: Γ. Μαράντη – Γιόφυρος, 713 03 Ηράκλειο, τηλ. 2810-251794) για την εξέταση όλων των υποψηφίων του Νομού μας που το επώνυμό τους αρχίζει από 1 μέχρι και ΣΕΜ.. (σύνολο υποψηφίων 193)

4. Το Εξεταστικό Κέντρο πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου έτους 2023 που έχει έδρα το διδακτήριο του 8ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου Κρήτης (ταχ. δ/νση: Γ. Ξηρουδάκη 17, 714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, τηλ. 2810-213762) για την εξέταση όλων των υποψηφίων του Νομού μας που το επώνυμό τους αρχίζει από ΣΗΦ.. μέχρι και Ω (σύνολο υποψηφίων 235)

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.

Τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για την περίοδο των Πανελλαδικών εξετάσεων

Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κρήτης θέλοντας για μία ακόμη χρονιά να στηρίξει τους υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ και των ΓΕ.Λ και τις οικογένειές τους, σε συνεργασία με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ηρακλείου, ενημερώνει ότι θα λειτουργήσει τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για την περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023.
Συγκεκριμένα, από την Πέμπτη 01 Ιουνίου 2023 έως την Παρασκευή 02 Ιουνίου 2023 το τηλέφωνο και οι ώρες και ημέρες που η τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης θα λειτουργεί είναι:

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2810 215032, Δευτέρα: 16:00 – 17:30 και Τετάρτη: 11:00 – 12:30


Οι γραμμές θα είναι στη διάθεση των υποψηφίων και των οικογενειών τους από την
Δευτέρα 24 Απριλίου 2023.

Προγραμματισμός εξετάσεων των Γενικών Λυκείων σχολικού έτους 2022-23

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 39704/ΓΔ4/04-04-2023 Υ.Α. (Β ́2194), η ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γενικά Λύκεια ορίζεται η Πέμπτη 18 Μαΐου 2023, ημερομηνία κατά την οποία δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.
Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ορίζεται από τον Σύλλογο
Διδασκόντων και ανακοινώνεται στους/στις μαθητές/τριες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.
Μετά τη λήξη, προτείνεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών των Γενικών Λυκείων της χώρας:
Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α ́ και Β ́ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ. διεξάγονται από την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 έως την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023.
Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται το αργότερο την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023.

Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ ́ τάξης Ημερησίων ΓΕ.Λ., διεξάγονται από την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 έως την Τρίτη 30 Μαΐου 2023. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται έως την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο.

Οδηγός Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τελειόφοιτους/απόφοιτους Λυκείου

Σας γνωστοποιούμε ότι η Υπεύθυνη ΣΕΠ της ΔΔΕ Ηρακλείου απέστειλε Οδηγό Επαγγελματικού Προσανατολισμού  για ενημέρωση  των  τελειόφοιτων μαθητών/τριών ( Γ’ τάξη) καθώς και των γονέων και κηδεμόνων τους.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Οδηγό. 

Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στις πανελλαδικές 2023- Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2023

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση με την οποία
καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στις πανελλαδικές 2023, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και εφεξής καθώς και η Υπουργική Απόφαση με την οποία, καθορίζεται το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2023.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση:

1. Τα θέματα των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις και περιλαμβάνουν ποικιλία ερωτήσεων (π.χ. σύντομης απάντησης,ελεύθερης ανάπτυξης).Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι υποψήφιοι απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.

2. Ο τρόπος εξέτασης των παρακάτω μαθημάτων εφαρμόζεται για τους/τις υποψηφίους/ες πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται για αυτό κατανέμεται ισότιμα στα επιμέρους ερωτήματα, εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθμός για κάθε ένα από αυτά.

4. Η διάρκεια της γραπτής εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων είναι τρίωρη (3), εκτός αν, σε ειδικές περιπτώσεις, ορίζεται διαφορετικά από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.

Πατήστε εδώ για να δείτε την υπουργική απόφαση.

Πατήστε εδώ για να δείτε το Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2023

Ενημέρωση για τη λειτουργία της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) του σχολείου μας

Αγαπητοί γονείς,

Επικοινωνούμε με ιδιαίτερη χαρά μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) στο σχολείο μας, κατά το σχολικό έτος 2022-23.

Ο ιδιαίτερα σημαντικός θεσμός της Ε.Δ.Υ. (Ν.4823/2021), έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των μαθητών/τριών στη μάθηση, την εφαρμογή υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών/τριών καθώς και την υλοποίηση ατομικών ή/και ομαδικών ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων που αφορούν μαθητές/τριες, γονείς και εκπαιδευτικούς. Πρώτιστο μέλημα είναι η εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Τα μέλη της ΕΔΥ, σύμφωνα με την πρόταση που θα στείλει το σχολείο μας στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για τη συγκρότησή της, είναι: ο Διευθυντής του σχολείου, κ. Παπαδάκης Ιωάννης, η Ψυχολόγος κ. Μαρία Παναγιωτάκη, η Κοινωνική Λειτουργός κ. Μαριάννα  Τραβαγιάκη και η εκπαιδευτικός του σχολείου μας με σχετική επιμόρφωση, κ. Θώμου-Τσουκαλά Ευαγγελία. 

Η Ψυχολόγος και η Κοινωνική Λειτουργός θα βρίσκονται στο χώρο του σχολείου κάθε Τετάρτη 09.00-13.00. Μέσα σ΄ αυτό το χρονικό διάστημα θα πραγματοποιούν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που έχουν σχεδιάσει και θα συνεργάζονται μαζί σας, μετά από σχετική τηλεφωνική ή δια ζώσης επικοινωνία με το σχολείο.

Η Ε.Δ.Υ. τηρεί τις  βασικές αρχές δεοντολογίας, όπως ο σεβασμός του παιδιού,  το απόρρητο και η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Υπογραμμίζεται ότι προκειμένου να παράσχει τις υπηρεσίες της στους/στις μαθητές/τριες, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων τους, οι οποίοι για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπογράψουν σχετική υπεύθυνη δήλωση ο καθένας χωριστά.

Προσβλέπουμε και ευελπιστούμε στην καλύτερη δυνατή συνεργασία προκειμένου να συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός θετικού σχολικού κλίματος που ενδυναμώνει τους/τις μαθητές/τριές του και μαζί το σύνολο της σχολικής κοινότητας.

Με εκτίμηση

Τα μέλη της ΕΔΥ του  8ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Υπεύθυνη Δήλωση.

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2023

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. εξέδωσε εγκύκλιο για την υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024 σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων.

Η υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου με τις προτιμήσεις Τμημάτων και Σχολών που επιθυμούν οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, για να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, γίνεται από την Πέμπτη 18 Μαΐου  μέχρι και Πέμπτη 25 Μαΐου 2023. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://exams-severeillness.it.minedu.gov.gr/

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής (25 Μαΐου) δεν θα γίνονται δεκτά εκπρόθεσμα Μηχανογραφικά Δελτία, καθώς κλειδώνει το σύστημα.

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο.

Ενημέρωση για τους ελέγχους επίδοσης

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο Πέμπτη 18/05/2023 στις 12:00 θα γίνει η ηλεκτρονική αποστολή των ελέγχων επίδοσης μέσω του myschool. Τους εκτυπωμένους ελέγχους επίδοσης μπορείτε να παραλαμβάνετε από τη γραμματεία του σχολείου αύριο Πέμπτη 18/05/2023 από 12:00 έως 14:00 και όλες τις επόμενες εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων εύχεται στους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας καλή δύναμη, υγεία και επιτυχία στις ενδοσχολικές και τις πανελλαδικές εξετάσεις.