Ανάθεση της διδακτικής επίσκεψης στα Πλαστικά Κρήτης

Σύμφωνα με την ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/τΒ/6-3-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά τη σχετική προκήρυξη και την αξιολόγηση των προσφορών από το Διευθυντή και το σύλλογο Διδασκόντων, ανέθεσε τη διοργάνωση της μετακίνησης με λεωφορείο (27) είκοσι επτά μαθητών/τριών και (3) τριών συνοδών καθηγητριών από το χώρο του σχολείου στα Πλαστικά Κρήτης και επιστροφή στο σχολείο στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης, την Πέμπτη 08/11/2018 στο ταξιδιωτικό γραφείο C.TR.S.

Ανάθεση διδακτικής επίσκεψης στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Σύμφωνα με την ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/τΒ/6-3-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά τη σχετική προκήρυξη και την αξιολόγηση των προσφορών από το Διευθυντή και το σύλλογο Διδασκόντων, ανέθεσε τη διοργάνωση της μετακίνησης με λεωφορείο (27) είκοσι επτά μαθητών/τριών και (3) τριών συνοδών καθηγητριών από το χώρο του σχολείου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και επιστροφή στο σχολείο στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης, την Πέμπτη 18/10/2018 στο ταξιδιωτικό γραφείο C.TR.S.

Μείωση του αριθμού των εξεταζόμενων μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις

Για την αξιολόγηση των μαθητών/-τριών του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019 θα εκδοθεί νέο Προεδρικό Διάταγμα.

Δείτε εδώ τις κυριότερες τροποποιήσεις οι οποίες θα περιλαμβάνονται σε αυτό.