Τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων – οδηγίες διαχείρισης άγχους

H Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης ενημερώνει ότι θα λειτουργήσουν τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων και των οικογενειών τους.

Οι τηλεφωνικές γραμμές θα λειτουργούν από 01-06-2020 έως 30-06-2020 ως εξής: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 10:00-13:00 τηλ.2810 215023 και Πέμπτη, Παρασκευή 13:00-16:00 τηλ. 28310 35185

Τεχνικές για τη διαχείριση του άγχους από το ΠΕΚΕΣ Κρήτης.

Τηλεδιάσκεψη ενημέρωσης σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην τηλεδιάσκεψη ενημέρωσης σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού από τον κ. Αντωνίου, υπεύθυνο επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής,  που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 από 10:30 π.μ έως 14:00.  Στην τηλεδιάσκεψη μπορούν να πάρουν μέρος μαθητές και μαθήτριες Α και Β Λυκείου και όσοι γονείς/κηδεμόνες  και εκπαιδευτικοί το επιθυμούν.

Ο σύνδεσμος για την τηλεδιάσκεψη σας έχει αποσταλεί με email.

Προαγωγή – Απόλυση μαθητών/τριών Γενικών Λυκείων και Ρύθμιση απουσιών κατά το σχολικό έτος 2019- 2020

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση για την Προαγωγή – Απόλυση μαθητών/τριών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2019- 2020 και την Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-2020.

Για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών στο Γενικό Λύκειο απαιτείται Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των μαθημάτων με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Οι απουσίες των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, τη Δευτέρα 11η Μαΐου 2020 για την Γ΄ Λυκείου και τη Δευτέρα 18η Μαΐου 2020 για τα Γυμνάσια και την Α΄ και Β΄ Λυκείου, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους, ή οι ίδιοι/ες εάν είναι ενήλικοι/ες, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι «το τέκνο μου ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19» ή «έχω άτομο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί».

Πατήστε εδώ για να δείτε το ΦΕΚ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μέχρι τη λήξη των μαθημάτων το σχολείο θα λειτουργεί με δύο υποτμήματα σε κάθε τμήμα, Α1α, Α1β, Α2α, Α2β, ……., Β1α, Β1β, Β2α, Β2β,………, Γ1α, Γ1β, Γ2α, Γ2β,…………….. Κάθε υποτμήμα παρακολουθεί τα μαθήματα του Ωρολόγιου προγράμματος της Δευτέρας, Τετάρτης και Παρασκευής της μιας εβδομάδας και της Τρίτης και Πέμπτης της επόμενης εβδομάδας, ενώ το άλλο υποτμήμα παρακολουθεί τα μαθήματα αντίστροφα.

Σε αυτό το σύνδεσμο θα υπάρχει το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε εβδομάδας

Τηρούμε όλους τους κανόνες υγιεινής και συμπεριφοράς όπως αυτοί περιγράφονται στα έγγραφα που υπάρχουν στους συνδέσμους της σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα μας και σας έχουν κοινοποιηθεί με Email.

Το κυλικείο του Σχολείου θα παραμείνει κλειστό τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων όσο και κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων.

Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες

Πατήστε εδώ για να δείτε τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες κατά την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Για το διάστημα επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων θα είναι διαθέσιμες για περισσότερες πληροφορίες, υποστήριξη ή παρέμβαση, οι παρακάτω τηλεφωνικές γραμμές ειδικών ομάδων επιστημόνων του ΕΟΔΥ :

Για ιατρική υποστήριξη και παρέμβαση: 210 5212054, 210 5212056, 2105212058, για ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση: 215 215 6060

Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2020

Ανακοινώθηκε σήμερα, 30 Απριλίου 2020, από το Υ.ΠΑΙ.Θ. το πρόγραμμα των Πανελλαδικών εξετάσεων 2020 για το Γενικό Λύκειο. Τόσο μέ το Νέο όσο και με το Παλαιό σύστημα, οι Πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 και τελειώνουν την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020.

Ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω διαδικτύου (σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή πλατφόρμες που παρέχει το Υπουργείο).

Σύνδεσμος εγγραφής εκπαιδευτικών: https://register.sch.gr/teachers/

Σύνδεσμος εγγραφής μαθητών/μαθητριών: https://register.sch.gr/students/

Πατήστε εδώ για να δείτε τα σχετικά έγγραφα που περιέχουν τον τρόπο εγγραφής των εκπαιδευτικών και των μαθητών/μαθητριών και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Λίστα μαθημάτων Ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

Πατήστε εδώ για να δείτε τη λίστα με τα αναρτημένα μαθήματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους στις πλατφόρμες e-class και e-me. Η λίστα αυτή θα επικαιροποιείται συνέχεια.

Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Δευτέρα  29 Ιουνίου 2020  μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020.

Πατήστε εδώ για να δείτε όλη την ανακοίνωση.

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων ειδικών μαθημάτων και πρακτικής δοκιμασίας για τα ΤΕΦΑΑ

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται ότι με Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε το πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων και των μουσικών μαθημάτων για εισαγωγή υποψηφίων σε Τμήματα στα οποία απαιτείται η εξέτασή τους όπως και η  προθεσμία διεξαγωγής υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση.

Η προκήρυξη για την Πυροσβεστική

Εκδόθηκε από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού σώματος η   Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη σχολή αξιωματικών & σπουδαστών στη σχολή πυροσβεστών της πυροσβεστικής ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη.