Χαρακτηρισμός και τρόπος εξέτασης των διδασκομένων μαθημάτων

Εκδόθηκε από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η τροποποιητική απόφαση για τον χαρακτηρισμό των διδασκομένων μαθημάτων, τους κλάδους των μαθημάτων και τον τρόπο εξέτασης των διδασκομένων μαθημάτων του Γενικού Λυκείου.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αρχική Υ.Α. και την τροποποιητική της.

 

Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2020

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (106428/Δ2/2-7-2019 (ΦΕΚ 2875Β/5-7-2019))  η εξεταστέα ύλη για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την υπουργική απόφαση.

Δημοσιεύθηκε η απόφαση τροποποίησης (124893/Δ2/02-08-2019) της εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την απόφαση.

Λειτουργία του σχολείου το καλοκαίρι

Το σχολείο θα είναι ανοιχτό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού από 09:00 έως 12:00 στις παρακάτω ημερομηνίες:

Δευτέρα 01/07 έως Πέμπτη 04/07, Τρίτη 09/07, Πέμπτη 11/07, Δευτέρα 15/07, Τετάρτη 17/07, Πέμπτη 18/07, Πέμπτη 25/07, Πέμπτη 01/08, Πέμπτη 08/08, Παρασκευή 16/08, Πέμπτη 22/08 και Πέμπτη 29/08.

Καλό καλοκαίρι

Ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών/τριών

Από την Τετάρτη 26/06/2019  και τις ώρες 09:00 έως 13:00, καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που έχουν οριστεί να φοιτήσουν στο σχολείο μας στην Α’, Β’ και Γ’ τάξη κατά το επόμενο σχολικό έτος 2019-2020 για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους.

Σύμφωνα με την ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005Β/31-05-2019), απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απολυτήριο Γυμνασίου, αν αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά.
  2. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση(παρέχεται από το σχολείο) του ν. 1599/1986 (Α’ 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η στην οποία θα δηλώνονται:      α. Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σύμφωνα με το άρθρο 13 της Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005Β/31-05-2019) αν ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, εκτός εάν έχει ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή τον Ιούνιο. β. Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS. γ. Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτοςτάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΕ του αρ. 9 της ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005Β/31-05-2019) περί Διπλής Φοίτησης. δ. Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν είναι κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου.
  4. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας
  5. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (αφορά μόνο τους/τις μαθητές/τριες που θα εγγραφούν στηΑ’ Λυκείου)

Πατήστε εδώ για να δείτε τις σχετικές εγκυκλίους και την Υ.Α.

Τροποποίηση του τρόπου εξέτασης του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου

Δημοσιεύθηκε η απόφαση τροποποίησης (124892/Δ2/02-08-2019) του τρόπου εξέτασης του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την απόφαση.

Εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία, και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου, με έδρα τη Λεμεσό, ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους Ελλαδίτες
υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την αίτηση εισδοχής, από τις 8 μέχρι τις 24 Ιουλίου 2019.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Λυκείου το 2019, το 2018 ή το 2017. Οι υποψήφιοι πρέπει να ανεβάσουν μαζί με την αίτησή τους, τα εξής πιστοποιητικά, σαρωμένα, σε μορφή pdf:
1. Αστυνομική ταυτότητα
2. Βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις
3. Απολυτήριο Λυκείου

Μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων στα Μηχανογραφικά Δελτία

Α) Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ λήγει σήμερα, Τετάρτη 17-7-2019.

Β) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και εντός καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος, επιτρέπεται μόνο η μερική ή ολική ανάκληση της δήλωσης προτιμήσεων. Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, ορίζεται προθεσμία ως και την Παρασκευή 19-7-2019 στις 15:00 μ.μ., μέσα στην οποία υποψήφιοι που υπέβαλαν εμπρόθεσμα το μηχανογραφικό τους δελτίο, μπορούν να προχωρήσουν σε μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων.

Για την υλοποίηση της διαδικασίας, όσοι υποψήφιοι τυχόν επιθυμούν μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων, πρέπει να επισκεφθούν στο διαδίκτυο την ηλεκτρονική διεύθυνση https://exams-delpref.it.minedu.gov.gr. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι οριστική και μετά την παρέλευσή της δεν θα γίνει δεκτή καμία αλλαγή στα μηχανογραφικά δελτία. Η εφαρμογή θα κλειδώσει και θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική επεξεργασία των μηχανογραφικών δελτίων.

Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο, θα έχουν πλέον πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://exams.it.minedu.gov.gr, μόνο για να βλέπουν την οριστικοποιημένη μορφή του μηχανογραφικού δελτίου, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.

Παράταση υποβολής μηχανογραφικού δελτίου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019

Από  το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ παρατείνεται ως και την Τετάρτη 17-7-2019.

Για την υποστήριξη της υποβολής του Μ.Δ. τον Ιούλιο και λόγω της παράτασης της προθεσμίας υποβολής μέχρι και τις 17-7-2019, όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη εφημερία) θα λειτουργήσουν επιπλέον και την Τετάρτη 17-7-2019,