Ανάθεση της διδακτικής επίσκεψης των  μαθητών/τριών της Β’ τάξης του 8ου ΓΕΛ  Ηρακλείου στη Βικελαία Δημοτική βιβλιοθήκη .

Σύμφωνα με την ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τΒ/13-02-2020) του Υ.ΠΑΙ.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά την αξιολόγηση των προσφορών από τη Διευθύντρια και τον σύλλογο Διδασκόντων, ανέθεσε τη διοργάνωση της μετακίνησης με λεωφορεία (101) εκατόν ένα μαθητών/-τριών και (6) έξι συνοδών καθηγητών/τριών από το χώρο του σχολείου στις 09:00  και επιστροφή στο σχολείο στις 13:00,  τη Πέμπτη  02/11/2023  στο ταξιδιωτικό γραφείο  ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ TRAVEL.

Συνολικά κατατέθηκαν στη διεύθυνση του Σχολείου προσφορές από τρία  (3)  ταξιδιωτικά γραφεία.

Με  τη σειρά πρωτοκόλλησης είναι τα εξής:

  1. ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ TRAVEL  (185 ΕΥΡΩ για δύο λεωφορεία)
  2. 365 TOURS-TRAVEL ( 250 ΕΥΡΩ για δύο λεωφορεία)
  3. Travelink  (100 ΕΥΡΩ ανά λεωφορείο)

Όλες οι προσφορές κρίθηκαν ως σύμφωνες με τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης   ενδιαφέροντος και επιλέχθηκε η ανάθεση στο ταξιδιωτικό γραφείο ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ TRAVEL . Δείτε εδώ την απόφαση ανάθεσης καθώς και τις προσφορές.