Όλα τα άρθρα του/της 8lykirak

Ανάθεση Διδακτικής επίσκεψης

Σύμφωνα με την ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/τΒ/6-3-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά τη σχετική προκήρυξη και την αξιολόγηση των προσφορών από το Διευθυντή και το σύλλογο Διδασκόντων, ανέθεσε τη διοργάνωση της μετακίνησης με λεωφορεία (90) ενενήντα μαθητών/τριών και (5) πέντε συνοδών καθηγητών από το χώρο του σχολείου στο τμήμα επιστήμης  υπολογιστών (CSD) του Π.Κ. στις Βούτες Ηρακλείου και επιστροφή στο σχολείο στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης, την Τρίτη 29/01/2019 στο ταξιδιωτικό γραφείο Terra Santa Travel μετά από κλήρωση μεταξύ των δύο οικονομικά συμφερότερων:

Συνολικά κατατέθηκαν στη διεύθυνση του Σχολείου προσφορές από τρία (3)  ταξιδιωτικά γραφεία.

Με  τη σειρά πρωτοκόλλησης είναι τα εξής:

  1. Orange Travel (180 ΕΥΡΩ)
  2. Terra Santa Travel (160 ΕΥΡΩ)
  3. C.TR.S. (160 ΕΥΡΩ)

Όλες οι προσφορές κρίθηκαν ως σύμφωνες με τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης   ενδιαφέροντος, εκτός από την επιλογή για επιστροφή στο σχολείο μέχρι τις 13:30 του C.TR.S., και δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 13 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης, η προθεσμία για πιθανές ενστάσεις λήγει τη Παρασκευή 18/01/2019 και ώρα 13:00, οπότε και θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στο γραφείο της διεύθυνσης του σχολείου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη

Ο Διευθυντής του 8ου Γ. Λυκείου Ηρακλείου, σύμφωνα με την Υ.Α  33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ 681/Β/06-03-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετακίνηση (90) ενενήντα μαθητών/τριών και (5) πέντε συνοδών καθηγητών από το χώρο του σχολείου στο τμήμα επιστήμης  υπολογιστών (CSD) του Π.Κ. στις Βούτες Ηρακλείου.

Χρόνος πραγματοποίησης:   Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019.

Πρόγραμμα διδακτικής επίσκεψης:  Αναχώρηση  από το σχολείο στις 08:15 πμ. και επιστροφή στο σχολείο στις 14:00.

15th International Particle Physics Masterclasses 2019

Η Διεθνής Ομάδα Εκλαΐκευσης Φυσικής Σωματιδίων (International Particle Physics Outreach Group, IPPOG) διοργανώνει κάθε χρόνο τα Masterclasses, όπου περίπου 13.000 μαθητές Λυκείου από 52 χώρες επισκέπτονται για μία ημέρα ένα από τα 215 Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα της περιοχής τους με σκοπό να λύσουν τα αινίγματα της φυσικής των σωματιδίων στο πλαίσιο της δράσης International Masterclasses. 

 

Ανάθεση της μετακίνησης μαθητών στη Νυρεμβέργη

Σύμφωνα με την ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/τΒ/6-3-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά τη σχετική προκήρυξη και την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή,  ανέθεσε τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής  επίσκεψης πέντε ημερών (05)  μαθητών του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας, στο πλαίσιο πρόσκλησης από σχολείο της Ομογένειας, από 04/04/2019 έως 08/04/2019, στο ταξιδιωτικό γραφείο Landmarks Travel και ειδικότερα για την προσφορά μετάβασης και επιστροφής αεροπορικώς με Aegean και διαμονή στο ibis Hotel Nuernberg City am Plaerrer 3*, κρίνοντας την προσφορά αυτή ως :

  • σύμφωνη με τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • την πλέον συμφέρουσα οικονομικά.

Συνολικά κατατέθηκαν στη διεύθυνση του Σχολείου προσφορές από πέντε (5) ταξιδιωτικά γραφεία.

Με  τη σειρά πρωτοκόλλησης είναι τα εξής:

  1. Kalamaki Travel, 2.Miranda Travel, 3. Πίτσης Εμμ., 4.Vai Travel και 5. Landmarks Travel, οι οποίες δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων Γεννηθέντων το Έτος 2001 (Κλάση 2022)

Γνωρίζεται ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2022 (γεννημένοι το έτος 2001), υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2019 (2 Ιανουαρίου έως και 1 Απριλίου) στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές του τόπου διαμονής τους, για όσους διαμένουν στο εξωτερικό.

Οι στρατεύσιμοι κατά την προσέλευση τους στις παραπάνω Υπηρεσίες, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:

  • Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.
  • Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.
  • Βεβαίωσης ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr