Αρχείο κατηγορίας Εκδρομές & μετακινήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πολυήμερη της Β΄ Λυκείου

 

Ο Διευθυντής του 8ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, σύμφωνα με την  Υ.Α 33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ 681/Β/06-03-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος των μαθητών της Β΄ Λυκείου του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στην  Πάτρα.

Γενικά χαρακτηριστικά της εκδρομής

  1. Η εκδρομή, πρόκειται να πραγματοποιηθεί από Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 (αναχώρηση) μέχρι Κυριακή 21 Απριλίου 2019 (επιστροφή).
  2. Προβλέπεται να συμμετάσχουν 140 περίπου μαθητές και επτά (7) συνοδοί καθηγητές.
  3. Μετάβαση από Ηράκλειο στον Πειραιά και από Πειραιά στην Πάτρα και επιστροφή από Πάτρα στον Πειραιά και από Πειραιά στο Ηράκλειο:

α) μετάβαση ακτοπλοϊκώς από το Ηράκλειο στον Πειραιά με  πλοίο της γραμμής (ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ή ΑΝΕΚ/SUPERFAST) και από τον Πειραιά με λεωφορείο στην Πάτρα.

β) επιστροφή από την Πάτρα με λεωφορείο στον Πειραιά και ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά  στο Ηράκλειο με  πλοίο της γραμμής (ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ή ΑΝΕΚ/SUPERFAST).

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση.

Ανάθεση της πολυήμερης εκδρομής της Γ΄ Λυκείου

Σύμφωνα με την ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/τΒ/6-3-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά τη σχετική προκήρυξη και την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή,  ανέθεσε τη διοργάνωση της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Γ΄ Λυκείου του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου σε Ξάνθη – Θεσσαλονίκη, από  02/02/2019 έως   08/02/2019, στο ταξιδιωτικό γραφείο CONNECTION TRAVEL και ειδικότερα για την προσφορά μετάβασης αεροπορικώς με πρωινή πτήση της ELLINAIR από Ηράκλειο, μετακινήσεις με λεωφορεία και  επιστροφή αεροπορικώς με απογευματινή πτήση της ELLINAIR από Θεσσαλονίκη και διαμονή στο ELENA HOTEL  (Ξάνθη) και CAPSIS HOTEL (Θεσσαλονίκη), κρίνοντας την προσφορά αυτή ως :

  • απόλυτα σύμφωνη με τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • την πλέον συμφέρουσα οικονομικά.

Συνολικά κατατέθηκαν στη διεύθυνση του Σχολείου προσφορές από πέντε (5) ταξιδιωτικά γραφεία.

Με  τη σειρά πρωτοκόλλησης είναι τα εξής:

  1. CONNECTION TRAVEL, 2.MAKRIS TRAVEL, 3.LE GRAND, 4.VAI TRAVEL, και 5. LANDMARKS TRAVEL , οι οποίες δημοσιοποιούνται και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 13 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης, η προθεσμία για πιθανές ενστάσεις λήγει την Πέμπτη 13/12/2018 και ώρα 14:00, οπότε και θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στο γραφείο της διεύθυνσης του σχολείου.

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανάθεση και τις προσφορές.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πολυήμερη της Γ΄ Λυκείου – Ανακοινοποίηση

Ο Διευθυντής του 8ου Γ. Λυκείου Ηρακλείου, σύμφωνα με την Υ.Α 33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ 681/Β/06-03-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Γ΄ Λυκείου του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου σε Ξάνθη – Θεσσαλονίκη.

Η εκδρομή, πρόκειται να πραγματοποιηθεί από Σάββατο 02 Φεβρουαρίου 2019 (αναχώρηση) μέχρι Παρασκευή 08 Φεβρουαρίου 2019 (επιστροφή) ή Σάββατο 09 Φεβρουαρίου 2019 (αναχώρηση) μέχρι Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 (επιστροφή)

Προβλέπεται να συμμετάσχουν 120 περίπου μαθητές και έξι (6) συνοδοί καθηγητές.

Μετάβαση Ηράκλειο – Θεσσαλονίκη – Ξάνθη – Θεσσαλονίκη και επιστροφή στο Ηράκλειο:

α) μετάβαση αεροπορικώς από το Ηράκλειο στη Θεσσαλονίκη με απευθείας πρωινή  πτήση της Αegean ή της Ellinair με δυνατότητα μεταφοράς όλων των συμμετεχόντων μαθητών και των συνοδών καθηγητών στην ίδια πτήση.

β) επιστροφή αεροπορικώς από τη Θεσσαλονίκη στο Ηράκλειο με απευθείας απογευματινή  πτήση της Αegean ή της Ellinair με δυνατότητα μεταφοράς όλων των συμμετεχόντων μαθητών και των συνοδών καθηγητών στην ίδια πτήση.

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση.

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τον αριθμό των διανυκτερεύσεων στη Θεσσαλονίκη

Ανάθεση διδακτικής επίσκεψης στην Κοιν. Σ. Επ. Μελίτακες

Σύμφωνα με την ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/τΒ/6-3-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά τη σχετική προκήρυξη και την αξιολόγηση των προσφορών από το Διευθυντή και το σύλλογο Διδασκόντων, ανέθεσε τη διοργάνωση της μετακίνησης με λεωφορείο (22) είκοσι δύο μαθητών/τριών και (2) δύο   συνοδών καθηγητριών από το χώρο του σχολείου Κοιν. Σ. Επ. Μελίτακες και επιστροφή στο σχολείο στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης, την Παρασκευή 30/11/2018 στο ταξιδιωτικό γραφείο C.TR.S.

Ανάθεση της διδακτικής επίσκεψης στα Πλαστικά Κρήτης

Σύμφωνα με την ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/τΒ/6-3-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά τη σχετική προκήρυξη και την αξιολόγηση των προσφορών από το Διευθυντή και το σύλλογο Διδασκόντων, ανέθεσε τη διοργάνωση της μετακίνησης με λεωφορείο (27) είκοσι επτά μαθητών/τριών και (3) τριών συνοδών καθηγητριών από το χώρο του σχολείου στα Πλαστικά Κρήτης και επιστροφή στο σχολείο στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης, την Πέμπτη 08/11/2018 στο ταξιδιωτικό γραφείο C.TR.S.