Αρχείο κατηγορίας Εκδρομές & μετακινήσεις

Ανάθεση πενθήμερης εκδρομής 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στην Ρώμη

Ενεργώντας σύμφωνα με την υπ.αρ. Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12- 02-2020 (ΦΕΚ 456/τ.Β’/13-02-2020) που αφορά Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας, ανακοινώνουμε, ότι αφού τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες (προκήρυξη και αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή) ανατέθηκε η διοργάνωση της πενθήμερης εκδρομής του πολιτιστικού προγράμματος «Η Ιταλική Αναγέννηση» που εκπονεί το  8o Γενικό Λύκειο Ηρακλείου σε συνεργασία με το Γενικό Λύκειο Λιμένος  Χερσονήσου στην Ρώμη από  1 Φεβρουάριου 2024  έως 5 Φεβρουαρίου 2024,  στο ταξιδιωτικό γραφείο Landmarks.Δείτε εδώ την απόφαση ανάθεσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ρώμη στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος.

Η Διευθύντρια του 8ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου σύμφωνα με την υπ. αρ. Υ.Α. 20883/ ΓΔ4/12- 02-2020 (ΦΕΚ 456/τ.Β’/13-02-2020) που αφορά Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας, προκηρύσσει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Ρώμη στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος που υλοποιείται σε συνεργασία με το ΓΕΛ  Λιμένος Χερσονήσου. Για να δείτε ολόκληρη την πρόσκληση ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

Ανάθεση της πολυήμερης εκδρομής των μαθητών της Γ΄ Λυκείου του 8ου  ΓΕΛ  Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τΒ/13-02-2020) του Υ.ΠΑΙ.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά την προκήρυξη με αρ. πρωτ. 1400/27-11-2023 και την αξιολόγηση των προσφορών από τη αρμόδια επιτροπή, ανέθεσε τη διοργάνωση  πολυήμερης  εκδρομής   των   μαθητών/μαθητριών   της Γ΄ Λυκείου του 8ου  ΓΕΛ  Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη από τη Δευτέρα 12/2/2024  μέχρι την Παρασκευή 16/2/2024, στο ταξιδιωτικό γραφείο Vai  travel.Δείτε εδώ την απόφαση της ανάθεσης καθώς και τις προσφορές που κατέθεσαν τα ταξιδιωτικά γραφεία.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διοργάνωση της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Γ΄ Λυκείου του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη.

Η Διευθύντρια του 8ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, σύμφωνα με την Υ.Α 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456 Β) του Υ.ΠΑΙ.Θ., προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Γ΄ Λυκείου του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη. Δείτε εδώ τη πρόσκληση.

Ανάθεση διδακτικής επίσκεψης μαθητών & μαθητριών της Γ’ τάξης του 8ου ΓΕΛ  Ηρακλείου στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης .

Σύμφωνα με την ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τΒ/13-02-2020) του Υ.ΠΑΙ.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά την αξιολόγηση των προσφορών από τη Διευθύντρια  και τον σύλλογο Διδασκόντων, ανέθεσε τη μετακίνηση (26) είκοσι έξι  μαθητών/τριών και (3) τριών  συνοδών καθηγητών/τριών  από τον χώρο του σχολείου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο ταξιδιωτικό γραφείο  Κοκολάκης Travel.