Αρχείο κατηγορίας Εκδρομές & μετακινήσεις

Έκθεση πεπραγμένων της εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Νυρεμβέργη

Μετά από πρόσκληση που μας έστειλε το ΓΕ.Λ Νυρεμβέργης (σχολείο ομογένειας) ομάδα μαθητών και συνοδών καθηγητών πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στην πολη της Νυρεμβέργης (Nurnberg) της Γερμανίας. Στην επίσκεψη αυτή συμμετείχαν 55 μαθητές Α ,Β και Γ Λυκείου και 4 συνοδοί καθηγητές.

Πατήστε εδώ για δείτε την έκθεση πεπραγμένων.

Ανάθεση διδακτικής επίσκεψης

Σύμφωνα με την ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/τΒ/6-3-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά τη σχετική προκήρυξη και την αξιολόγηση των προσφορών από το Διευθυντή και το σύλλογο Διδασκόντων,  ανέθεσε τη διοργάνωση της μετακίνησης με λεωφορεία (154) εκατόν πενήντα τεσσάρων μαθητών/τριών και (8) οκτώ συνοδών καθηγητών από το χώρο του σχολείου στο ODEON TALOS PLAZA και επιστροφή στο σχολείο στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης, την Παρασκευή 22/03/2019 στο ταξιδιωτικό γραφείο  Χουλάκης Σπυρίδων λόγω του ότι ήταν η οικονομικά συμφερότερη.

Συνολικά κατατέθηκαν στη διεύθυνση του Σχολείου προσφορές από τρία (3)  ταξιδιωτικά γραφεία.

Με  τη σειρά πρωτοκόλλησης είναι τα εξής:

  1. Χουλάκης Σπυρίδων (245 ΕΥΡΩ)
  2. 365tours (250 ΕΥΡΩ)
  3. C.TR.S. (300 ΕΥΡΩ)

Όλες οι προσφορές κρίθηκαν ως σύμφωνες με τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκτός από την επιλογή για επιστροφή στο σχολείο μέχρι τις 13:15 του C.TR.S., και δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη

Ο Διευθυντής του 8ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, σύμφωνα με την Υ.Α  33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ 681/Β/06-03-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετακίνηση περίπου 150 έως 160 μαθητών/τριών της Β τάξης  και   (8) οκτώ συνοδών καθηγητών από το χώρο του σχολείου στο ODEON TALOS PLAZA για να παρακολουθήσουν την κινηματογραφική ταινία «Το πράσινο βιβλίο» στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων.

Χρόνος πραγματοποίησης:   Παρασκευή 22 Μαρτίου  2019.

Πρόγραμμα διδακτικής επίσκεψης:  Αναχώρηση  από το σχολείο στις 08:30 και επιστροφή στο σχολείο στις 14:00.

Ανάθεση διδακτικής επίσκεψης στο Παγκρήτιο στάδιο

Σύμφωνα με την ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/τΒ/6-3-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά τη σχετική προκήρυξη και την αξιολόγηση των προσφορών από το Διευθυντή και το σύλλογο Διδασκόντων, ανέθεσε τη διοργάνωση της μετακίνησης με λεωφορείο (51) πενήντα ένα μαθητών/τριών των τμημάτων Α6 και Β5ΘΕΤ και (4) τεσσάρων συνοδών καθηγητών στο Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου την Πέμπτη  28/03/2019, στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης, από το χώρο του σχολείου στο Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου και επιστροφή στο σχολείο στις 14:00, στο ταξιδιωτικό γραφείο  ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ  λόγω του ότι ήταν η οικονομικά συμφερότερη.

Συνολικά κατατέθηκαν στη διεύθυνση του Σχολείου προσφορές από τέσσερα (4)  ταξιδιωτικά γραφεία.

Με  τη σειρά πρωτοκόλλησης είναι τα εξής:

  1. ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (69 ΕΥΡΩ)
  2. Terra Santa Travel (70 ΕΥΡΩ)
  3. 365tours (75 ΕΥΡΩ)
  4. TR.S. (80  ΕΥΡΩ)

Όλες οι προσφορές κρίθηκαν ως σύμφωνες με τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  και δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.