Αρχείο κατηγορίας Εκδρομές & μετακινήσεις

Ανάθεση της εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών/τριών Α’ και Β΄ Λυκείου στη Νάντη.

Σύμφωνα με την Υ.Α 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456 Β) του Υ.ΠΑΙ.Θ.  ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά τη σχετική προκήρυξη και την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή,  ανέθεσε τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών/μαθητριών της Α’ και Β΄ Λυκείου στη Νάντη, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής μετακίνησης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού κατόπιν πρόσκλησής του, από τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι το Σάββατο 01 Οκτωβρίου 2022, στο ταξιδιωτικό γραφείο Landmarks Travel  και ειδικότερα για την προσφορά μετάβασης αεροπορικώς από το Ηράκλειο στη Νάντη,  διαμονή στο ξενοδοχείο  4* ΝΟVOTEL NANTES CENTRE GARE στη Νάντη και επιστροφή αεροπορικώς στο Ηράκλειο, κρίνοντας την προσφορά αυτή ως :

  • απόλυτα σύμφωνη με τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
  • την πλέον συμφέρουσα οικονομικά.

Συνολικά κατατέθηκαν στη διεύθυνση του Σχολείου προσφορές από δύο (2) ταξιδιωτικά γραφεία.

Με  τη σειρά πρωτοκόλλησης είναι τα εξής:

1. VAI TRAVEL,  

2. LANDMARKS TRAVEL,  

οι οποίες δημοσιοποιούνται και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 14 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης, η προθεσμία για πιθανές ενστάσεις λήγει την Τετάρτη 15/06/2022 και ώρα 13:00, οπότε και θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στο γραφείο της διεύθυνσης του σχολείου.

Η οριστική ανάθεση και η υπογραφή της σύμβασης με το παραπάνω τουριστικό γραφείο θα γίνει μόνο αν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός  συμμετοχών.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις προσφορές και την ανάθεση.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επίσκεψη στη Νάντη

Ο Διευθυντής του 8ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020, ΦΕΚ 456/τ.Β/13-02-2020 για τις Εκδρομές-Επαιδευτικές επισκέψεις  μαθητών και μαθητριών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας,  ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής  επίσκεψης έξι ημερών (06)  στη Νάντη της Γαλλίας, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής μετακίνησης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού κατόπιν πρόσκλησής του. Προβλέπεται να συμμετάσχουν περίπου 40 μαθητές και 3 ή 4 συνοδοί καθηγητές του σχολείου.

                             Γενικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής επίσκεψης

Η εκδρομή πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο διάστημα  26 Σεπτεμβρίου έως   και 1 Οκτωβρίου 2022. Προβλέπεται να συμμετάσχουν  περίπου 40  μαθητές και  3 ή 4 συνοδοί καθηγητές.

Προορισμός: Νάντη  Γαλλίας

  1. Μετάβαση Ηράκλειο – Νάντη με απευθείας πρωινή πτήση και επιστροφή Νάντη – Ηράκλειο με απευθείας βραδινή ή απογευματινή πτήση.
  • 1η Προσφορά : Πέντε (05) διανυκτερεύσεις στη Νάντη, σε δωμάτια δίκλινα ή τρίκλινα για  τους μαθητές (χωρίς προσθήκη μεταλλικών κλινών ή ράντσων)  και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές σε άριστη κατάσταση, κλιματιζόμενα και  με πρωινό σε ξενοδοχείο της Νάντης,  3 αστέρων και άνω, κοντά στη νοητή γραμμή που ενώνει το Λύκειο Lycée Eugène-Livet της πόλης με τον καθεδρικό ναό του αγίου Πέτρου και Παύλου και το  Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
  • 2η Προσφορά : Η προαναφερθείσα διαμονή  με ημιδιατροφή.

Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη.

Ανάθεση της μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών/τριών της Γ’ τάξης του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στο Αρκάδι και το Ρέθυμνο

Σύμφωνα με την ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τΒ/13-02-2020) του Υ.ΠΑΙ.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά την αξιολόγηση των προσφορών από το Διευθυντή και τον σύλλογο Διδασκόντων, ανέθεσε τη διοργάνωση της μετακίνησης με λεωφορεία (98) ενενήντα οκτώ μαθητών/-τριών και (5) πέντε συνοδών καθηγητών/τριών από το χώρο του σχολείου στις 09:00 για το Αρκάδι και το  Ρέθυμνο και επιστροφή στο σχολείο στις 20:00,  την Παρασκευή 06/05/2022  στο ταξιδιωτικό γραφείο  365 Tours.

Συνολικά κατατέθηκαν στη διεύθυνση του Σχολείου προσφορές από δύο  (2)  ταξιδιωτικά γραφεία, αλλά η μία αποσύρθηκε.

Με  τη σειρά πρωτοκόλλησης είναι τα εξής:

  1. 365tours (730 ΕΥΡΩ)
  2. ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (750 ΕΥΡΩ)

Αποσύρθηκε η προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ. Η άλλη προσφορά είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης   ενδιαφέροντος και επιλέχθηκε.

Ανάθεση της μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών/τριών της Α’ τάξης του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στο Ρέθυμνο

Σύμφωνα με την ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τΒ/13-02-2020) του Υ.ΠΑΙ.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά την αξιολόγηση των προσφορών από το Διευθυντή και τον σύλλογο Διδασκόντων, ανέθεσε τη διοργάνωση της μετακίνησης με λεωφορεία (131) εκατοντριάντα ένα μαθητών/-τριών και (7) επτά συνοδών καθηγητών/τριών από το χώρο του σχολείου στις 09:00 για το Ρέθυμνο και επιστροφή στο σχολείο στις 20:00,  την Παρασκευή 06/05/2022  στο ταξιδιωτικό γραφείο  365 Tours.

Συνολικά κατατέθηκαν στη διεύθυνση του Σχολείου προσφορές από δύο  (2)  ταξιδιωτικά γραφεία, αλλά η μία αποσύρθηκε.

Με  τη σειρά πρωτοκόλλησης είναι τα εξής:

  1. 365tours (1050 ΕΥΡΩ)
  2. ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (960 ΕΥΡΩ)

Αποσύρθηκε η προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ. Η άλλη προσφορά είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης   ενδιαφέροντος και επιλέχθηκε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών & μαθητριών της Γ’ τάξης του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στο Αρκάδι και το Ρέθυμνο

Ο Διευθυντής του 8ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, σύμφωνα με την Υ.Α 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456 Β) του Υ.ΠΑΙ.Θ., προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετακίνηση (98) ενενήντα οκτώ  μαθητών/τριών  και (5) πέντε  συνοδών καθηγητών/τριών  από το χώρο του σχολείου στο Αρκάδι και την πόλη του Ρεθύμνου.

Χρόνος πραγματοποίησης:  Παρασκευή 06 Μαΐου 2022.

Πρόγραμμα διδακτικής επίσκεψης:  Αναχώρηση  από το σχολείο στις 09:00 και επιστροφή στο σχολείο στις 20:00.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την  Τρίτη 12/04/2022 και ώρα 11:00 πμ  στο email του 8ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, mail@8lyk-irakl.ira.sch.gr.  Στην προσφερόμενη τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Προϋπόθεση η έκδοση απόδειξης και όχι τιμολογίου στο όνομα του σχολείου και η απόδοσή της στον υπεύθυνο καθηγητή στο πέρας της εκδρομής. Η επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από το σύλλογο διδασκόντων  την ίδια ημέρα στις 11.30 π.μ.   

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη