Αρχείο κατηγορίας Ανακοινώσεις

Απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης ΓΕ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018

Καθορίστηκε από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. το χρονικό διάστημα διενέργειας των ενδοσχολικών γραπτών απολυτηρίων εξετάσεων στη Γ΄ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της πρώτης εξεταστικής περιόδου:

α. για τους/τις μαθητές/τριες που θα εξεταστούν μόνο στα μαθήματα της Ομάδας Α από την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 έως την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018. Οι εξετάσεις για τους/τις μαθητές/τριες που απουσίαζαν δικαιολογημένα να έχουν ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 και

β. για τους/τις μαθητές/τριες που θα εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα από την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 έως την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018. Οι εξετάσεις για τους/τις μαθητές/τριες που απουσίαζαν δικαιολογημένα να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018.

Οι εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου διενεργούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, εξαιρουμένων των ημερών διενέργειας των Πανελλαδικών Εξετάσεων από 8 Ιουνίου 2018 έως και 19 Ιουνίου 2018 και τα αποτελέσματα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι και την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018.

Ενημέρωση των μαθητών/τριών της Γ’ τάξης από το ΚΕΣΥΠ – ΑΝΑΒΟΛΗ

Το σχολείο μας διοργανώνει, σε συνεργασία με το ΚΕΣΥΠ Ηρακλείου, ενημερωτική συζήτηση επαγγελματικού προσανατολισμού και συμπλήρωσης μηχανογραφικού για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ Λυκείου, την Παρασκευή 02/03/2018 τις τρεις (3) πρώτες διδακτικές ώρες στην αίθουσα Ντιάνα Μανουρά του σχολείου μας. Θα γίνει σύντομη παρουσίαση από τον κ. Θεόδωρο Αντωνίου, υπεύθυνο του ΚΕΣΥΠ Ηρακλείου, και θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και απαντήσεις.

!!!!! Η συζήτηση αναβάλλεται λόγω ασθένειας του κ. Αντωνίου και θα προγραμματιστεί ξανά.

Απόφαση αναπλήρωσης απολεσθεισών διδακτικών ωρών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ της ΠΔΕ Κρήτης

Ανακοινώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης η απόφαση για την αναπλήρωση των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας και την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ της ΠΔΕ Κρήτης σύμφωνα με τους πίνακες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που μπορείτε να δείτε εδώ.