Αρχείο κατηγορίας Μαθητικοί διαγωνισμοί

ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ, 2023: 2η Πανελλαδική Νεανική Συνάντηση Δημιουργικής Έκφρασης, βασισμένης στα Ομηρικά Έπη

Σας γνωρίζουμε την προκήρυξη της 2ης Πανελλαδικής νεανικής συνάντησης – Φεστιβάλ δημιουργικής έκφρασης, βασισμένης στα Ομηρικά έπη και τις επιδράσεις τους στη διεθνή γραμματεία και καλλιτεχνική έκφραση, με τίτλο: «ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ». Το πρόγραμμα- φεστιβάλ απευθύνεται σε μαθητικές ομάδες Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων και Ειδικών σχολείων από όλη την Ελλάδα, αλλά και από ελληνικά σχολεία του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2022-23.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.

προκηρύσσει για το σχολικό έτος 2022-23
τη 2η Πανελλαδική νεανική συνάντηση – Φεστιβάλ δημιουργικής έκφρασης, βασισμένης
στα Ομηρικά έπη και τις επιδράσεις τους στη διεθνή γραμματεία και καλλιτεχνική
έκφραση, με τίτλο: «ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ». Το πρόγραμμα- φεστιβάλ απευθύνεται σε
μαθητικές ομάδες Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Εσπερινών
Γυμνασίων-Λυκείων και Ειδικών σχολείων από όλη την Ελλάδα, αλλά και από ελληνικά
σχολεία του εξωτερικού.

Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο:F1 IN SCHOOLS για το σχ. έτος 2022-2023

Σας γνωρίζουμε την έναρξη του διεθνούς διαθεματικού εκπαιδευτικού προγράμματος 
– μαθητικού διαγωνισμού “F1 in Schools” που υλοποιείται εδώ και 20 χρόνια σε 
περισσότερες από 30 χώρες και διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 
Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να συνεργάζονται ώστε να σχεδιάσουν και να 
δημιουργήσουν μια μηχανική κατασκευή (μικρά μοντέλα Formula 1) και στη 
συνέχεια διαγωνίζονται σε Εθνικό, αλλά και σε Παγκόσμιο επίπεδο.Το F1 in Schools οδηγεί στην  εμπειρική απόκτηση βασικών γνώσεων πάνω στις Φυσικές Επιστήμες, τις 
Νέες Τεχνολογίες, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά, καθώς και στην ανάπτυξη πολύτιμων δεξιοτήτων και ικανοτήτων (προσωπικών και επαγγελματικών), για επαγγελματική καριέρα σε τομείς σχετικούς με το STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

 Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

3ο Σχολείο Αστροφυσικής Κρήτης

Το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας, σε συνεργασία
με τον Σύλλογο Φυσικών Κρήτης και το Τμήμα Φυσικής του Παν. Κρήτης, διοργανώνει
το 3ο Σχολείο Αστροφυσικής Κρήτης. το οποίο θα λάβει χώρα διαδικτυακά από τις 4
Μαρτίου έως τις 13 Μαΐου 2023.
Το σχολείο απευθύνεται σε επιλεγμένους μαθητές οι οποίοι φοιτούν στην Α’ ή στη Β’
Λυκείου σε όλη την Κρήτη και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δωρεάν περισσότερες
γνώσεις σε βασικά θέματα αστροφυσικής. Στόχος του είναι να προσφέρει ένα
κίνητρο στους μαθητές να ανακαλύψουν τη χαρά της κατανόησης του κόσμου που
μας περιβάλλει, να εκτιμήσουν τον καθοριστικό ρόλο που έχει η τεχνολογία στη
συλλογή και ανάλυση δεδομένων, αλλά και να εφαρμόσουν τη μεθοδολογία
επίλυσης των αστρονομικών ερωτημάτων σε άλλους κλάδους της φυσικής και της
ίδιας της ζωής.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία και πρόγραμμα των οκτώ
διαδικτυακών διαλέξεων, τη διαδικασία αιτήσεων και επιλογής των μαθητών και την
αναγνώριση όσων συμμετάσχουν είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του σχολείου:

http://www.ia.forth.gr/el/astroschool

Η προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής είναι η Δευτέρα 20η Φεβρουαρίου 2023.

Πατήστε εδώ για να δείτε την αφίσα και το δελτίο τύπου.

Γύρω-γύρω όλη… η οικονομία

Σας γνωστοποιούμε την προκήρυξη του μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: «Γύρω-γύρω όλη… η οικονομία», σε μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικών μονάδων όλων των τύπων, γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, της Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2022-2023.

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη.

2ος Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός Καινοτομίας

Σας γνωστοποιούμε ότι το Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης των Ατόμων με Αναπηρία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τον 2ο Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Καινοτομίας με θέμα «Σχεδιάζω και προτείνω καινοτόμες ιδέες και προϊόντα που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμμαθητών/συμμαθητριών μου με αναπηρία».

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Λυκείου-Γυμνασίου της Ελλάδας και της Κύπρου, δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.

 Η δήλωση συμμετοχής  γίνεται στο παρακάτω σύνδεσμο, μέχρι την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 :https://inventivestudents.uom.gr/δήλωση-συμμετοχής/

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμούhttps://inventivestudents.uom.g