Αρχείο ετικέτας 2022-2023

ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ, 2023: 2η Πανελλαδική Νεανική Συνάντηση Δημιουργικής Έκφρασης, βασισμένης στα Ομηρικά Έπη

Σας γνωρίζουμε την προκήρυξη της 2ης Πανελλαδικής νεανικής συνάντησης – Φεστιβάλ δημιουργικής έκφρασης, βασισμένης στα Ομηρικά έπη και τις επιδράσεις τους στη διεθνή γραμματεία και καλλιτεχνική έκφραση, με τίτλο: «ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ». Το πρόγραμμα- φεστιβάλ απευθύνεται σε μαθητικές ομάδες Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων και Ειδικών σχολείων από όλη την Ελλάδα, αλλά και από ελληνικά σχολεία του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2022-23.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.

προκηρύσσει για το σχολικό έτος 2022-23
τη 2η Πανελλαδική νεανική συνάντηση – Φεστιβάλ δημιουργικής έκφρασης, βασισμένης
στα Ομηρικά έπη και τις επιδράσεις τους στη διεθνή γραμματεία και καλλιτεχνική
έκφραση, με τίτλο: «ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ». Το πρόγραμμα- φεστιβάλ απευθύνεται σε
μαθητικές ομάδες Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Εσπερινών
Γυμνασίων-Λυκείων και Ειδικών σχολείων από όλη την Ελλάδα, αλλά και από ελληνικά
σχολεία του εξωτερικού.

Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο:F1 IN SCHOOLS για το σχ. έτος 2022-2023

Σας γνωρίζουμε την έναρξη του διεθνούς διαθεματικού εκπαιδευτικού προγράμματος 
– μαθητικού διαγωνισμού “F1 in Schools” που υλοποιείται εδώ και 20 χρόνια σε 
περισσότερες από 30 χώρες και διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 
Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να συνεργάζονται ώστε να σχεδιάσουν και να 
δημιουργήσουν μια μηχανική κατασκευή (μικρά μοντέλα Formula 1) και στη 
συνέχεια διαγωνίζονται σε Εθνικό, αλλά και σε Παγκόσμιο επίπεδο.Το F1 in Schools οδηγεί στην  εμπειρική απόκτηση βασικών γνώσεων πάνω στις Φυσικές Επιστήμες, τις 
Νέες Τεχνολογίες, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά, καθώς και στην ανάπτυξη πολύτιμων δεξιοτήτων και ικανοτήτων (προσωπικών και επαγγελματικών), για επαγγελματική καριέρα σε τομείς σχετικούς με το STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

 Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2023- 24

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας:

1.Η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή και κατάταξη σπουδαστών- τριών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2023 – 2024. 2.Οι οδηγίες για την διενέργεια Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ), των υποψηφίων για τις Παραγωγικές Σχολές των ΕΔ.

H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου, καθώς και
των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής εφαρμογής
στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr. Ο/Η υποψήφιος/α
εγγράφεται στην υπόψη εφαρμογή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση του
ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail) και διαχειρίζεται προσωπικά την αίτησή
του/της (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, οριστικοποίηση, μεταφόρτωση
εγγράφων, αποστολή) πλήρως ηλεκτρονικά.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.

Γύρω-γύρω όλη… η οικονομία

Σας γνωστοποιούμε την προκήρυξη του μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: «Γύρω-γύρω όλη… η οικονομία», σε μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικών μονάδων όλων των τύπων, γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, της Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2022-2023.

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη.

19th International Particle Physics Masterclasses 2023

Σας γνωστοποιούμε ότι η Διεθνής Ομάδα Εκλαΐκευσης Φυσικής Σωματιδίων (International Particle Physics Outreach Group, IPPOG) διοργανώνει και φέτος τα Masterclasses, από 13 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 2023, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές/τριες Λυκείου από 60 χώρες να επισκεφθούν για μία ημέρα ένα από τα 225 Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα της περιοχής τους με σκοπό να λύσουν τα αινίγματα της φυσικής των σωματιδίων στο πλαίσιο της δράσης International Masterclasses (https://www.physicsmasterclasses.org/). Ομιλίες από ενεργούς ερευνητές-επιστήμονες επεξηγούν και αναλύουν τομείς και μεθόδους της βασικής έρευνας στην περιοχή των στοιχειωδών σωματιδίων και των δυνάμεών τους, δίνοντας τη δυνατότητα στους ίδιους τους μαθητές να επεξεργαστούν πραγματικά πειραματικά δεδομένα από πειράματα φυσικής σωματιδίων. Κάθε ημέρα θα συμμετέχουν έως και πέντε Πανεπιστήμια/Ερευνητικά Ιδρύματα.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.