Αρχείο κατηγορίας Aρχική

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη στο τμήμα Ψυχολογίας του Π.Κ. (Ρέθυμνο), λόγω αλλαγής ημερομηνίας

Ο Διευθυντής του 8ου Γ. Λυκείου Ηρακλείου, σύμφωνα με την Υ.Α 33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ 681/Β/06-03-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., απαναπροκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετακίνηση (47) σαράντα επτά μαθητών/τριών και (3) τριών συνοδών καθηγητών από το χώρο του σχολείου στο τμήμα Ψυχολογίας του Π.Κ. στο Ρέθυμνο, λόγω αλλαγής ημερομηνίας πραγματοποίησης.

Νέος χρόνος πραγματοποίησης:   Τετάρτη 08 Απριλίου 2020.

Πρόγραμμα διδακτικής επίσκεψης: Αναχώρηση από το σχολείο στις 08:15 π.μ. και επιστροφή στοσχολείο στις 16:00.

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη στο τμήμα Ψυχολογίας του Π.Κ. (Ρέθυμνο)

Ο Διευθυντής του 8ου Γ. Λυκείου Ηρακλείου, σύμφωνα με την Υ.Α  33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ 681/Β/06-03-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετακίνηση (47) σαράντα επτά μαθητών/τριών και (3) τριών συνοδών καθηγητών από το χώρο του σχολείου στο τμήμα   Ψυχολογίας  του Π.Κ. στο Ρέθυμνο.   

Χρόνος πραγματοποίησης:   Τετάρτη 01 Απριλίου 2020.

Πρόγραμμα διδακτικής επίσκεψης:  Αναχώρηση  από το σχολείο στις 08:15 πμ. και επιστροφή στο σχολείο στις 16:00.

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη.

Οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης και του κοροναϊού στις Σχολικές Μονάδες

Με βάση τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα της εποχικής γρίπης, έχει ξεκινήσει η περίοδος αυξημένης δραστηριότητας της γρίπης στην Ελλάδα. Τονίζεται εκ νέου η σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού ως ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης από τη γρίπη. Κατά την τρέχουσα περίοδο η δραστηριότητα της γρίπης κυμαίνεται στα αναμενόμενα για την εποχή επίπεδα, θα πρέπει όμως για προληπτικούς λόγους να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις εγκυκλίους για την εποχική γρίπη.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις εγκυκλίους για τον κοροναϊό.

Πρόσκληση για διδακτική επίσκεψη στο τμήμα (CSD)

Ο Διευθυντής του 8ου Γ. Λυκείου Ηρακλείου, σύμφωνα με την Υ.Α 33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ 681/Β/06-03-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετακίνηση (44) σαράντα τεσσάρων μαθητών/τριών και (3) τριών συνοδών καθηγητών από το χώρο του σχολείου στο τμήμα επιστήμης υπολογιστών (CSD) του Π.Κ. στις Βούτες Ηρακλείου.
Χρόνος πραγματοποίησης: Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020. Πρόγραμμα διδακτικής επίσκεψης: Αναχώρηση από το σχολείο στις 08:15 πμ. και επιστροφή στο σχολείο στις 14:00.

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη.

Ανάθεση της Πολυήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής των μαθητών της Γ΄ τάξης του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου σε Βόλο – Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/τΒ/6-3-2017) του Υ.ΠΑΙ.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά τη σχετική προκήρυξη και την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή,  ανέθεσε τη διοργάνωση της Πολυήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής των μαθητών της Γ΄ τάξης του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου σε Βόλο – Θεσσαλονίκη, από το Σάββατο 08 Φεβρουαρίου 2020  μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020, στο ταξιδιωτικό γραφείο LANDMARKS TRAVEL και ειδικότερα για την προσφορά μετάβασης ακτοπλοϊκώς από το Ηράκλειο στον Πειραιά με  πλοίο της γραμμής  (ΑΝΕΚ/SUPERFAST) και από τον Πειραιά με λεωφορεία στο Βόλο και τη Θεσσαλονίκη και επιστροφή από τη Θεσσαλονίκη  με αεροπλάνο της  Ellinair στο Ηράκλειο. Διαμονή στο AEGLI  HOTEL 3*  στο Βόλο και στο CAPSIS HOTEL 4*, κρίνοντας την προσφορά αυτή ως :

  • απόλυτα σύμφωνη με τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • την πλέον συμφέρουσα οικονομικά.

Συνολικά κατατέθηκαν στη διεύθυνση του Σχολείου προσφορές από τρία (3) ταξιδιωτικά γραφεία.

Με  τη σειρά πρωτοκόλλησης είναι τα εξής:

1. VAI TRAVEL,  2. LANDMARKS TRAVEL και  3. LE GRAND TRAVEL οι οποίες δημοσιοποιούνται και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 13 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης, η προθεσμία για πιθανές ενστάσεις λήγει την Τρίτη 10/12/2019 και ώρα 13:00, οπότε και θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στο γραφείο της διεύθυνσης του σχολείου.

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανάθεση και τις προσφορές.