ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

Σας ανακοινώνουμε ότι το Φιλανθρωπικό-Πνευματικό Ίδρυμα
«ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023 – 2024 μπορεί
να δεχθεί στις εγκαταστάσεις του φοιτητές – σπουδαστές ΑΕΙ,
ΤΕΙ και Ιδιωτικών Σχολών που προέρχονται από άπορες ή από
ευάλωτες οικονομικά οικογένειες που δυσκολεύονται να καλύψουν
τα έξοδα διαβίωσης και σπουδών των παιδιών τους στην Αθήνα.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν το αργότερο μέχρι και τις
15 Σεπτεμβρίου 2023
και υποβάλλονται ηλεκτρονικά με e-mail
στο  info@kritikiestia.gr .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα των
αιτήσεων από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.kritikiestia.gr .
Για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στη
Γραμματεία του Ιδρύματος, καθημερινά από 08:00 – 16:00 στα
τηλέφωνα 210 7213321, 210 7229771, 210 7234079 έως τις 15
Ιουλίου 2023 και από 28 Αυγούστου 2023.