Αρχείο κατηγορίας Ημέρες Ενημερωσης Γονέων

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 22 Φεβρουαρίου 2021

Σας ενημερώνουμε για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που θα ισχύει από τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 στο σχολείο μας.

Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε.