Αρχείο κατηγορίας Ημέρες Ενημερωσης Γονέων

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα που ισχύει από 6 Νοεμβρίου 2023 καθώς και τις ώρες που δέχονται οι καθηγητές του σχολείου για ενημέρωση.

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Πατήστε εδώ για να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του σχολείου μας που θα ισχύσει από τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023.

Πατήστε εδώ για να δείτε το ωράριο διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων του ωρολόγιου προγράμματος.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 22 Φεβρουαρίου 2021

Σας ενημερώνουμε για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που θα ισχύει από τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 στο σχολείο μας.

Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε.