Αρχείο κατηγορίας Προγράμματα Σπουδών

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα που ισχύει από 6 Νοεμβρίου 2023 καθώς και τις ώρες που δέχονται οι καθηγητές του σχολείου για ενημέρωση.