Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 22 Φεβρουαρίου 2021

Σας ενημερώνουμε για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που θα ισχύει από τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 στο σχολείο μας.

Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε.