Ανάθεση της πολυήμερης εκδρομής των μαθητών της Γ΄ Λυκείου του 8ου  ΓΕΛ  Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τΒ/13-02-2020) του Υ.ΠΑΙ.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά την προκήρυξη με αρ. πρωτ. 1400/27-11-2023 και την αξιολόγηση των προσφορών από τη αρμόδια επιτροπή, ανέθεσε τη διοργάνωση  πολυήμερης  εκδρομής   των   μαθητών/μαθητριών   της Γ΄ Λυκείου του 8ου  ΓΕΛ  Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη από τη Δευτέρα 12/2/2024  μέχρι την Παρασκευή 16/2/2024, στο ταξιδιωτικό γραφείο Vai  travel.Δείτε εδώ την απόφαση της ανάθεσης καθώς και τις προσφορές που κατέθεσαν τα ταξιδιωτικά γραφεία.