Αρχείο κατηγορίας Ενδοσχολικές Εξετάσεις

Η εξεταστέα ύλη των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων 2023 της Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η  εξεταστέα  ύλη  για τα μαθήματα της Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του σχολικού έτους 2022-2023.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Υπουργική απόφαση.

Έκδοση αποτελεσμάτων προαγωγής Α’ & Β’ Λυκείου

Η έκδοση των αποτελεσμάτων προαγωγής για την Α’ και Β’ τάξη θα γίνει τη Δευτέρα 20/06/2022 στις 11:00.

Αμέσως μετά θα γίνει η ηλεκτρονική τους αποστολή.

Τους εκτυπωμένους ελέγχους επίδοσης μπορείτε να τους παραλαμβάνετε από τη γραμματεία του σχολείου μας, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, όλες τις εργάσιμες ημέρες του Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων και των δύο εξεταστικών περιόδων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων για απόντες και ειδικής εξεταστικής

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα των προαγωγικών εξετάσεων του σχολείου μας της εξεταστικής περιόδου Μαΐου – Ιουνίου 2022 για τους απόντες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα των προαγωγικών εξετάσεων του σχολείου μας της ειδικής εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2022 για τους απόντες

Εξεταστέα ύλη ενδοσχολικών εξετάσεων 2022

Για την Γ’ Λυκείου: Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γίνεται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες το μάθημα και δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας ύλης (άρθρο 106 του ν. 4610/2019).

Πατήστε εδώ για να δείτε την εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Γ’ Λυκείου του σχολείου μας.

Για την Α’ και Β’ Λυκείου: Η εξεταστέα ύλη έχει οριστεί με την Υ.Α. 103701/Δ2/25-08-2021 (ΦΕΚ. 4254Β/15-09-2021).

Πατήστε εδώ για να δείτε την εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α’ και Β’ Λυκείου.