Ανάθεση της διδακτικής επίσκεψης των  μαθητών/τριών του 8ου ΓΕΛ  Ηρακλείου στον κινηματογράφο Τεχνόπολις

Σύμφωνα με την ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τΒ/13-02-2020) του Υ.ΠΑΙ.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά την αξιολόγηση των προσφορών από τη Διευθύντρια και τον σύλλογο Διδασκόντων, ανέθεσε τη διοργάνωση της μετακίνησης με λεωφορεία (360) τριακοσίων εξήντα μαθητών/-τριών και (16) δέκα έξι συνοδών καθηγητών/τριών από το χώρο του σχολείου στις 08:30  και επιστροφή στο σχολείο στις 14:00,  την Τρίτη   07/11/2023  στο ταξιδιωτικό γραφείο   TRAVELink.

Συνολικά κατατέθηκαν στη Διεύθυνση του Σχολείου προσφορές από τρία  (3)  ταξιδιωτικά γραφεία.

Με  τη σειρά πρωτοκόλλησης είναι τα εξής:

  1. 365 TOURS-TRAVEL ( 980 ΕΥΡΩ για 8 λεωφορεία)
  2. ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ TRAVEL  (960 ΕΥΡΩ για 8 λεωφορεία)
  3. Travelink  (800 ΕΥΡΩ για 8 λεωφορεία)

Όλες οι προσφορές κρίθηκαν ως σύμφωνες με τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης   ενδιαφέροντος και επιλέχθηκε η ανάθεση στο ταξιδιωτικό γραφείο TRAVELink  .Δείτε ΕΔΩ τις προσφορές και την απόφαση ανάθεσης.