Ανάθεση πενθήμερης εκδρομής 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στην Ρώμη

Ενεργώντας σύμφωνα με την υπ.αρ. Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12- 02-2020 (ΦΕΚ 456/τ.Β’/13-02-2020) που αφορά Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας, ανακοινώνουμε, ότι αφού τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες (προκήρυξη και αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή) ανατέθηκε η διοργάνωση της πενθήμερης εκδρομής του πολιτιστικού προγράμματος «Η Ιταλική Αναγέννηση» που εκπονεί το  8o Γενικό Λύκειο Ηρακλείου σε συνεργασία με το Γενικό Λύκειο Λιμένος  Χερσονήσου στην Ρώμη από  1 Φεβρουάριου 2024  έως 5 Φεβρουαρίου 2024,  στο ταξιδιωτικό γραφείο Landmarks.Δείτε εδώ την απόφαση ανάθεσης.