Κατάθεση δελτίου απογραφής στρατευσίμων κλάσης 2027 (γεννημένοι το έτος 2006)

Σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2027 (γεννημένοι το έτος 2006) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2024 (από 2 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Μαρτίου 2024 ). Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε από τους παρακάτω τρόπους. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τις σχετικές οδηγίες.