Αρχείο κατηγορίας ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ-ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, οτι οι υποφήφιοι με σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται για να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καλούνται να αποστείλουν Αίτηση με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 σε μια από τις Επταμελείς Επιτροπές οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σε 14 Νοσοκομεία της χώρας.

Επισημαίνουμε ότι ΦΕΤΟΣ η υποβολή των δικαιολογητικών στις ανωτέρω ημερομηνίες, λόγω των ειδικών συνθηκών (COVID-19) θα πρέπει να γίνει ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής ή ταχυμεταφορά (courier) σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι πρέπει να συμβουλεύονται τα στοιχεία ταχυδρομικής αποστολής από τον συνημμένο στην εγκύκλιο πίνακα και εκτός από την ακριβή διεύθυνση του Νοσοκομείου που θα επιλέξουν, θα πρέπει αναφέρουν  την ένδειξη «Για την Επταμελή Επιτροπή Εξέτασης δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις».

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο .

Υποβολή Αίτησης -Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ, Έτους 2021 (Μόνο Μαθητές και Μαθήτριες)

Σας ενημερώνουμε ότι  η έναρξη της διαδικασίας υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης (Α-Δ) υποψήφιων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα γίνεται πλέον εντός του μήνα Νοεμβρίου του σχολικού έτους, κατά το οποίο ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί τη συμμετοχή του/της στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ του 2021, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, η Αίτηση-Δήλωση θα υποβληθεί πρώτα ΜΟΝΟ από τους μαθητές/ριες της τελευταίας τάξης των ημερήσιων και τριετών εσπερινών ΓΕΛ στο Λύκειο Φοίτησής τους και σε επόμενο στάδιο, που θα ανακοινωθεί, από τους απόφοιτους.

Φέτος λοιπόν, μόνο οι μαθητές/ριες  της Γ` τάξης του σχολείου μας που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021  πρέπει  να υποβάλουν και να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail ) στο σχολείο Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ) υποψηφιότητας- συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές από την Τετάρτη 25 ως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Η διαδικασία είναι απλή και πραγματοποιείται ως εξής:

– κάθε υποψήφιος/α μαθητής/ρια  κατεβάζει και αποθηκεύει το αρχείο της Αίτησης–Δήλωσης στον υπολογιστή του/της  είτε από την ιστοσελίδα του σχολείου μας είτε από την  ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ,

-το συμπληρώνει (μόνο τα γκρι στοιχεία) με όποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου διαθέτει και τέλος

– το αποστέλλει συμπληρωμένο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail ) στο σχολείο μας για ηλεκτρονική καταχώριση. Η αποστολή πρέπει να πραγματοποιηθει μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, Τετάρτη 25 έως και  Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 στο email του σχολείου μας.

Στην  περίπτωση που κάποιος μαθητής ή μαθήτρια θελήσει εντός του διαστήματος υποβολής της Α-Δ, να τροποποιήσει την Α-Δ που υπέβαλε, τότε θα πρέπει να στείλει νέα Α-Δ με την ένδειξη «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ» με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ζητώντας την τροποποίηση της προηγούμενης.

Σε επόμενο στάδιο και με νεότερες οδηγίες, ο/η μαθητής/ρια θα ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του, θα υπογράψει και θα παραλάβει ένα αντίγραφο της Α-Δ, το οποίο και θα φυλάξει μέχρι το τέλος των εξετάσεων.

Οι μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες υποβάλλουν/αποστέλλουν την Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις από 25 ως 30 Νοεμβρίου στο σχολείο μας, χωρίς δικαιολογητικά, όπως όλοι οι μαθητές/μαθήτριες. Σε μεταγενέστερο χρόνο που θα γνωστοποιηθεί με νεότερη εγκύκλιο, αυτοί οι μαθητές/μαθήτριες θα υποβάλουν στο σχολείο μας επιπλέον αίτηση η οποία θα εκφράζει την επιθυμία τους για προφορική ή γραπτή εξέταση κατά περίπτωση καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Όσοι από τους μαθητές ή μαθήτριες της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), θα πρέπει να αποκτήσουν πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων, σύμφωνα με εγκύκλιο που αναμένεται αργότερα. Αυτοί οι μαθητές, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν τώρα Αίτηση-Δήλωση. Αν ωστόσο κάποιος από τους μαθητές/ριες με σοβαρές παθήσεις δεν είναι σίγουρος για τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις, μπορεί να υποβάλει τώρα Αίτηση-Δήλωση και στην πορεία να αποφασίσει αν θα συμμετάσχει ή όχι στις πανελλαδικές εξετάσεις.  

Στην ίδια προθεσμία, 25 με 30 Νοεμβρίου 2020, οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής (το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, και το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων), εκτός από την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν-αποστέλλουν με mail και σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα.

Σας επισημαίνουμε : 

-να αποστείλλετε την Αίτηση -Δήλωση σας στο email του σχολείου,

-να αναγράψετε στο email αποστολής της Αίτησης-Δήλωσης το τμήμα Γενικής Παιδείας και προσανατολισμού,

-να συμπληρώσετε σωστά τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ,

-ότι είναι υποχρεωτικό για τους υποψήφιους  που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ  να το δηλώσουν  στην  Αίτηση-Δήλωση που θα αποστείλουν,

-να επικοινωνήσετε με το σχολείο ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά για  κάθε απορία ή προβληματισμό σας

Και φέτος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η  Δ/νση του σχολείου θα φροντίσει  για την έγκαιρη και έγκυρη  καταχώριση των Αιτήσεων –Δηλώσεων σας. Το σχολείο  στηρίζει την προσπάθειά σας γνωστικά, παιδαγωγικά και διαδικαστικά και σας εύχεται υγεία, δύναμη και επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις οδηγίες.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση – δήλωση (Α-Δ)

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα των πανελλαδικών εξετάσεων 2020

Δείτε την ανακοίνωση του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε αυτό το σύνδεσμο: https://www.minedu.gov.gr/news/47095-23-11-20-ypovoli-mono-apo-mathites-tis-aitisis-dilosis-gia-symmetoxi-stis-panelladikes-eksetaseis-ton-gel-i-epal-etous-2021    

Νέος τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού των μορίων των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 – Κατάταξη Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία

Σας ενημερώνουμε για τις τελευταίες υπουργικές αποφάσεις που θα ισχύσουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του τρέχοντος σχολικού έτους 2020-2021 και αφορούν στην :

1. πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το νέο σύστημα. Πιο συγκεκριμένα στην σχετική ΥΑ προστέθηκε νέο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 3 με το οποίο ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (πανελλαδικές εξετάσεις 2021), με βάση τους βαθμούς των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας που προβλέπονται για κάθε Επιστημονικό Πεδίο και

2. κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα

Πατήστε εδώ για να δείτε το νέο τρόπο υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2021.

Πατήστε εδώ για να δείτε την κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021 σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων.

Σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω Διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις Τμημάτων και Σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, από την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου μέχρι και Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020.

Πατήστε εδώ για να δείτε το Δελτίο Τύπου

Χαρακτηρισμός και τρόπος εξέτασης των διδασκομένων μαθημάτων

Εκδόθηκε από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η τροποποιητική απόφαση για τον χαρακτηρισμό των διδασκομένων μαθημάτων, τους κλάδους των μαθημάτων και τον τρόπο εξέτασης των διδασκομένων μαθημάτων του Γενικού Λυκείου.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αρχική Υ.Α. και την τροποποιητική της.