Αρχείο κατηγορίας ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ-ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Δυνατότητα συμπλήρωσης της Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή τελειόφοιτων μαθητών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2021

Σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 8 Μαρτίου έως Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 δίνεται η δυνατότητα και στους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ που έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021 , εφόσον το επιθυμούν, να τη συμπληρώσουν, δηλαδή να προσθέσουν ειδικά μαθήματα ή προτίμηση για ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικές/Αστυνομικές σχολές κλπ.

Προκειμένου να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας αφού η συμπλήρωση  της Αίτησης–Δήλωσης από τους αποφοίτους θα πραγματοποιηθεί εν μέσω έκτακτων υγειονομικών μέτρων  ο τελειόφοιτος μαθητής που επιθυμεί να συμπληρώσει την Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021 που έχει καταθέσει θα πρέπει να αποστείλει  αυτά τα στοιχεία  στο mail του σχολείου:mail@8lyk-irakl.ira.sch.gr   με ηλεκτρονικό μήνυμα από το mail  του κηδεμόνα του. Στη συνέχεια θα λάβει από το σχολείο μας email ως επιβεβαίωση της παραλαβής των στοιχείων του.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική εγκύκλιο (κεφάλαιο 1ο, σελίδα2, §2) .

Απόφοιτοι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις (5% χωρίς εξετάσεις

Σας ενημερώνουμε ότι οι απόφοιτοι πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, που αποκτούν πιστοποιητικό από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές του ν.3794/2009, δύνανται να υποβάλουν απευθείας ξεχωριστό μηχανογραφικό δελτίο για το 5% των θέσεων εισακτέων με κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου τους. Αν ωστόσο κάποιος από τουςυποψηφίους με σοβαρές παθήσεις επιθυμεί τη συμμετοχή του και στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλει Αίτηση-Δήλωση και συμμετέχει κανονικά και στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για όλους τους υποψηφίους.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική αναλυτική εγκύκλιο (κεφάλαιο 9ο, σελίδα 11).

Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων(χωρίς νέα εξέταση)

Σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση δικαιούνται να είναι όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων ΓΕΛ το 2019 ή το 2020. Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση δεν υποβάλλουν τώρα Αίτηση-Δήλωση, αλλά κατευθείαν μηχανογραφικό δελτίο. Αν τυχόν επιθυμούν  εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Όσοι υποψήφιοι για το 10% επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ, δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν εκ νέου στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα), άρα συμμετέχουν στη διαδικασία με βάση τις επιδόσεις τους από τη τελευταία συμμετοχή τους στις πρακτικές δοκιμασίες.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική αναλυτική εγκύκλιο (κεφάλαιο 8ο, σελίδα 11).

Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης υποψήφιων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2021

Σας ενημερώνουμε ότι για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος σχετικά με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική εγκύκλιο (κεφάλαιο 7ο, σελίδα 10).

Υποβολή της Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή υποψηφίων στα 3 Μουσικά Τμήματα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2021

Σας  ενημερώνουμε ότι από  Δευτέρα 8 Μαρτίου έως Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 προθεσμία κατά την οποία  απόφοιτοι  υποβάλλουν και τελειόφοιτοι συμπληρώνουν την Αίτηση-Δήλωσή τους  για τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ, όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται  για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,  το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και  το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υποβάλλουν επιπλέον την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής, η οποία για πρακτικούς λόγους αποτελεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του εντύπου της Αίτησης-Δήλωσης.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική αναλυτική εγκύκλιο (κεφάλαιο 6ο, σελίδα 9-10).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Α-Δ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΜΟΥΣΙΚΩΝ/ Α- Δ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 2021).

Πατήστε εδώ για να δείτε τον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α-Δ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΓΕΛ-ΕΠΑΛ 2021.