Αρχείο κατηγορίας ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού

Την Πέμπτη 09/05/2019 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού και πληροφόρησης για το νέο σύστημα για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α και Β τάξης από το ΚΕΣΥ Ηρακλείου. Η παρουσίαση έγινε από την κ. Αρετή Ζερβού και από τον κ. Θεόδωρο Αντωνίου, που είναι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού στο ΚΕΣΥ Ηρακλείου και ακολούθησε γόνιμη συζήτηση με τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Υλικό από την παρουσίαση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ημερίδα και Εσπερίδα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 από 8:15-14:00 θα πραγματοποιηθεί ημερίδα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ηρακλείου, στο αμφιθέατρο του 2ου Γυμνασίου και Λυκείου Ηρακλείου. Η ημερίδα στοχεύει στην ενημέρωση – γνωριμία των μαθητών και των γονέων τους για τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κρήτης και για τα ένστολα επαγγέλματα. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα της ημερίδας.

Σας γνωρίζουμε ότι την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 από 17:00-20:00 θα πραγματοποιηθεί εσπερίδα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ηρακλείου, σε συνεργασία με τα 1° και 2° Εργαστηριακά Κέντρα Ηρακλείου, στο αμφιθέατρο του 6 ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Ηρακλείου. Η ημερίδα στοχεύει στην ενημέρωση και συζήτηση των μαθητών και των γονέων τους για το ΕΠΑ.Λ. (Σπουδές στο ΕΠΑ.Λ., Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Θεσμικό πλαίσιο, Μαθητεία), τους Τομείς και τις Ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. του Νομού Ηρακλείου. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα της εσπερίδας.

Λειτουργία της Διαδικτυακής Διαδραστικής Πύλης Εφήβων

Σας υπενθυμίζουμε τη λειτουργία από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) της Διαδικτυακής
Διαδραστικής Πύλης Εφήβων και είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα
www.eoppep.gr/teens . Στην Πύλη οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να
πραγματοποιούν τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εκδήλωση ενημέρωσης από το ΚΕΣΥΠ

Την Τρίτη 22/05/2018 προγραμματίζεται εκδήλωση ενημέρωσης των μαθητών/τριών της  Α’  και Β’ τάξης του σχολείου μας σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού από τον υπεύθυνο του ΚΕΣΥΠ Ηρακλείου κ. Αντωνίου. Η εκδήλωση θα υλοποιηθεί ανά ομάδες τμημάτων του σχολείου μας από τη 2η έως την 6η διδακτική ώρα. Τα τμήματα της Α΄ τάξης θα χωριστούν σε δύο ομάδες και τα τμήματα της Β΄τάξης θα χωρστούν επίσης σε δύο ομάδες. Η ενημέρωση κάθε ομάδας θα διαρκέσει μία διδακτική ώρα και θα είναι εστιασμένη στα αντίστοιχα ενδιαφέροντα της ομάδας.   Την εκδήλωση καλούνται να παρακολουθήσουν και όσοι γονείς/κηδεμόνες το επιθυμούν.