Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / ενημερωτική εκδήλωση για μαθητές Β΄& Γ΄ Λυκείου

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Διασύνδεσης του Παν/μίου Θεσσαλίας 
διοργανώνει τριήμερη διαδικτυακή εκδήλωση στις 29, 30 και 31 Μαρτίου
για την ενημέρωση των μαθητών Β΄& Γ΄Λυκείου σχετικά με τα προγράμματα 
προπτυχιακών σπουδών που προσφέρονται από το εν λόγω Ίδρυμα. 

Σας αποστέλλουμε τον σύνδεσμο της πλατφόρμας webex μέσω της οποίας θα 
μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την ενημέρωση

https://uth.webex.com/uth/j.php?MTID=m1c586270eae5a2341d9ff12d73917bf6

καθώς και το πρόγραμμα της εκδήλωσης συνημμένο.

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα της διαδικτυακής ενημέρωσης.