Βεβαίωση Συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2023

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί οι βεβαιώσεις συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις παραλαμβάνουν αυτοπροσώπως από τη γραμματεία.