Αρχείο ημέρας 16 Νοεμβρίου 2021

ΕΛΜΕΠΑ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ στον Άγιο Νικόλαο απέστειλε υλικό που αφορά την παρουσίαση του Τμήματος.

 https://www.youtube.com/watch?

v=XagyfBz2QSIhttps://www.youtube.com/watch?

v=w1nCxhRArDwhttps://mst.hmu.gr/tmima/ypopshphioi-phoithtes/

 Επίσης στη σελίδα https://mst.hmu.gr/events/ υπάρχουν διάφορα γεγονότα που μπορούν να προωθηθούν και περιέχουν μέσα και videos που αφορούν εκδηλώσεις και διακρίσεις του Τμήματος