Αρχείο ημέρας 3 Νοεμβρίου 2021

Μαθητικός διαγωνισμός με τίτλο: «Γύρω-γύρω όλη… η οικονομία» για το σχολικό έτος 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία InCommOn προκηρύσσει τον διαγωνισμό «Γύρω-γύρω όλη…η οικονομία», ο οποίος καλεί τους μαθητές να ασχοληθούν με την περιγραφή ενός σχεδίου Κυκλικής Οικονομίας που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο πλαίσιο του σχολείου. Οι μαθητές θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η στενότητα των πόρων
οδηγεί στην αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον και την κοινωνία, την αλληλεξάρτηση κοινωνίας, οικονομίας και περιβάλλοντος και την αλλαγή νοοτροπίας με έμφαση στην αξιοποίηση των πόρων και όχι στην εκμετάλλευση τους.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.

2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας Νέων με προσανατολισμό στην Αειφόρο Aνάπτυξη

Σας ενημερώνουμε ότι ο οργανισμός Envolve Entrepreneurship (https://greece.envolveglobal.org) διοργανώνει με την έγκριση του ΥΠΑΙΘ τον «2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας Νέων με προσανατολισμό στην Αειφόρο Aνάπτυξη».   
Στόχος του διαγωνισμού είναι να δώσει το ερέθισμα στις/στους μαθήτριες/τές όλων των Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα, θέτοντας την προστασία του περιβάλλοντος και την προοπτική ανάπτυξης των επόμενων γενεών στο επίκεντρο της στρατηγικής τους.  
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τους/τις εκπαιδευτικούς (ως επικεφαλής των ομάδων) μέσω της ιστοσελίδας  https://greece.envolveglobal.org/el/education/school_contest/.  

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 2 Νοεμβρίου 2021, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, λήγει στις 27 Φεβρουαρίου 2022

Πατήστε εδώ για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.