Αρχείο ημέρας 12 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διοργάνωση της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Γ΄ Λυκείου του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου σε Αθήνα – Βόλο

Ο Διευθυντής του 8ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, σύμφωνα με την Υ.Α 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456 Β) του Υ.ΠΑΙ.Θ., προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Γ΄ Λυκείου του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου σε Αθήνα – Βόλο.
Γενικά χαρακτηριστικά της εκδρομής

Η εκδρομή, πρόκειται να πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021 (αναχώρηση) μέχρι την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 (επιστροφή).

Τα ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία καλούνται να υποβάλουν στο γραφείο της Διεύθυνσης του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου, αποκλειστικά σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Τρίτη 16-11-2021 και ώρα 12:00 π.μ., που θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις επιπλέον ενδεχόμενες βελτιωτικές προτάσεις και θα είναι σύμφωνες με την Υ.Α 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456 Β) και τη ισχύουσα νομοθεσία.

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη.