Αρχείο ημέρας 28 Νοεμβρίου 2021

Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο.

Πατήστε εδώ για να δείτε το συνοπτικό Συλλογικό Προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2021-2022.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2021-2022.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2021- 2022 από το ΙΕΠ.

Πατήστε εδώ για να δείτε το συνοπτικό Συλλογικό Προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2022-2023.