Αρχείο μηνός Φεβρουάριος 2023

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ από 6 έως 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της  Γ’  Λυκείου πραγματοποιήθηκε από το πρωί της Δευτέρας 6 Φεβρουαρίου 2023 μέχρι το βράδυ της Παρασκευής 10 Φεβρουαρίου 2023. Συμμετείχαν 121 από τα 133  παιδιά της Γ’ τάξης (ποσοστό 90,97%), και 6 συνοδοί καθηγητές. Τα παιδιά και οι συνοδοί επέστρεψαν κουρασμένα αλλά όχι εξαντλημένα, γεμάτα εμπειρίες και γνώσεις που μόνο η μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση μπορούν να προσφέρουν. Η εκδρομή κρίνεται απόλυτα επιτυχημένη, λόγω της πολύ υψηλής συμμετοχής των παιδιών και του πολύ υψηλού βαθμού επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η εκδρομή ανατέθηκε, μετά από τη σχετική προκήρυξη, από την αρμόδια επιτροπή και σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 1050/28/11/2022 έγγραφο του σχολείου προς τη ΔΔΕ Ηρακλείου και την Π.Σ. 49/20/12/2022, στο τουριστικό γραφείο LANDMARKS TRAVEL. Η τήρηση των συμφωνηθέντων κρίνεται απόλυτα ικανοποιητική.

Πατήστε εδώ για να δείτε την απολογιστική έκθεση και την αξιολόγηση του τουριστικού γραφείου.

36ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας – Ολυμπιάδα Χημείας 2023

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.) προκηρύσσει τον 36ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό
Χημείας (Π.Μ.Δ.Χ.) το Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 σε διαφορετική ώρα έναρξης για κάθε
τάξη συμμετεχόντων και συγκεκριμένα:

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: 09.00-12.00
Β ΛΥΚΕΙΟΥ: 12.30-15.30
Α ΛΥΚΕΙΟΥ: 16.00-19.00

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών θα γίνονται στο
exams.eex.gr μέχρι τις 17 Μαρτίου 2023

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων των Γενικών Λυκείων,
καθώς και των ΕΠΑ.Λ, Δημοσίων και Ιδιωτικών, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή
μαθητών από άλλη τάξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και διεξάγεται σε 3 φάσεις.

Στην πρώτη φάση, οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζονται διαδικτυακά σε ώρα που
θα αναφέρεται στην διαδικτυακή αίτηση συμμετοχής.
• Θα ακολουθήσει δεύτερη φάση του Διαγωνισμού, η οποία θα γίνει στις 7 Μαΐου 2023
και στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν οι πρωτεύσαντες της Β ́ και Γ ́ Λυκείου
της πρώτης φάσης, συγκεκριμένα, τουλάχιστον οι μαθητές και οι μαθήτριες που έχουν
συγκεντρώσει βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 90 και πάντως σε καμία περίπτωση
λιγότεροι από 30 σε κάθε τάξη.

Πατήστε εδώ για να δείτε όλο το έγγραφο.

2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μαθηματικής Λογικής και Υπολογιστικής Σκέψης, Alan Turing

Σας γνωστοποιούμε την Προκήρυξη του 2ου Μαθητικού Διαγωνισμού Μαθηματικής Λογικής και Υπολογιστικής Σκέψης «Alan Turing», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Π/θμιας (Ε ́ & ΣΤ ́ τάξη) και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (όλων των τάξεων και όλων των τύπων σχολείων) της χώρας, για το σχολικό έτος 2022-2023.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.

Ανάθεση της μετακίνησης μαθητών/τριών του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

Σύμφωνα με την ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τΒ/13-02-2020) του Υ.ΠΑΙ.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά την αξιολόγηση των προσφορών από το Διευθυντή και τον σύλλογο Διδασκόντων, ανέθεσε τη διοργάνωση της μετακίνησης με λεωφορείο (21) είκοσι ενός μαθητών/τριών  και (2) δύο συνοδών καθηγητών/τριών  από το χώρο του σχολείου στις 08:30 στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και επιστροφή στο σχολείο στις 13:00,  στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης την Παρασκευή 03/03/2023  στο ταξιδιωτικό γραφείο Comfort Travel Service.

Συνολικά κατατέθηκαν στη διεύθυνση του Σχολείου προσφορές από τέσσερα  (4)  ταξιδιωτικά γραφεία.

Με  τη σειρά πρωτοκόλλησης είναι τα εξής:

  1. TerraSantatravel  (120 ΕΥΡΩ)
  2. 365Tours (98 ΕΥΡΩ)
  3. Travelink (100 ΕΥΡΩ)
  4. Comfort Travel Service (94 ΕΥΡΩ)

Όλες οι προσφορές κρίθηκαν ως σύμφωνες με τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης   ενδιαφέροντος και επιλέχθηκε η πλέον συμφέρουσα.

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανάθεση και τις προσφορές.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ:”RACECAR CHALLENGE” TΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-PIERCE

Σας γνωστοποιούμε ότι ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ρομποτικής Racecar Challenge με την υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Μάθηση Πρωτοβουλία», http://www.mathisi.org/ που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Β ́ και Γ ́ τάξης Γυμνασίου καθώς και της Α ́ τάξης Λυκείου όλης της χώρας, οι οποίοι -ιδιαίτερα οι μαθητές της Β Γυμνασίου- έχουν βασικές γνώσεις προγραμματισμού και ρομποτικής. Ο διαγωνισμός βασίζεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα miniRACECAR, το οποίο έχει σχεδιαστεί από το Beaver Works Summer Institute Laboratory Massachusetts Institute of Technology (MIT) https://beaverworks.ll.mit.edu/CMS/bw/bwsi 

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη.