ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ από 6 έως 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της  Γ’  Λυκείου πραγματοποιήθηκε από το πρωί της Δευτέρας 6 Φεβρουαρίου 2023 μέχρι το βράδυ της Παρασκευής 10 Φεβρουαρίου 2023. Συμμετείχαν 121 από τα 133  παιδιά της Γ’ τάξης (ποσοστό 90,97%), και 6 συνοδοί καθηγητές. Τα παιδιά και οι συνοδοί επέστρεψαν κουρασμένα αλλά όχι εξαντλημένα, γεμάτα εμπειρίες και γνώσεις που μόνο η μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση μπορούν να προσφέρουν. Η εκδρομή κρίνεται απόλυτα επιτυχημένη, λόγω της πολύ υψηλής συμμετοχής των παιδιών και του πολύ υψηλού βαθμού επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η εκδρομή ανατέθηκε, μετά από τη σχετική προκήρυξη, από την αρμόδια επιτροπή και σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 1050/28/11/2022 έγγραφο του σχολείου προς τη ΔΔΕ Ηρακλείου και την Π.Σ. 49/20/12/2022, στο τουριστικό γραφείο LANDMARKS TRAVEL. Η τήρηση των συμφωνηθέντων κρίνεται απόλυτα ικανοποιητική.

Πατήστε εδώ για να δείτε την απολογιστική έκθεση και την αξιολόγηση του τουριστικού γραφείου.