Ανάθεση της πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών/τριων της Α΄ Λυκείου του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στα Χανιά

Σύμφωνα με την Υ.Α 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456 Β) του Υ.ΠΑΙ.Θ., ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά τη σχετική προκήρυξη με αρ. πρωτ. 202/20-02-2023  και την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή,  ανέθεσε τη διοργάνωση πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών/μαθητριών της Α΄ Λυκείου στα Χανιά, από την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 μέχρι το Σάββατο 01 Απριλίου 2023, στο ταξιδιωτικό γραφείο Landmarks Travel και ειδικότερα για την προσφορά μετάβασης οδικώς με λεωφορεία από το Ηράκλειο στα Χανιά, διαμονή στο ξενοδοχείο 4*Creta Palm  στα Χανιά και επιστροφή από τα Χανιά οδικώς μς λεωφορεία, κρίνοντας την προσφορά αυτή ως :

  • απόλυτα σύμφωνη με τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • την πλέον συμφέρουσα οικονομικά.

Συνολικά κατατέθηκαν στη διεύθυνση του Σχολείου προσφορές από τρία (3) ταξιδιωτικά γραφεία.

Με  τη σειρά πρωτοκόλλησης είναι τα εξής:

1. LANDMARKS TRAVEL, 2. LE GRAND TRAVEL και 3. VAI TRAVEL  οι οποίες δημοσιοποιούνται και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 14 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης, η προθεσμία για πιθανές ενστάσεις λήγει την Δευτέρα 06/03/2023 και ώρα 13:00, οπότε και θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στο γραφείο της διεύθυνσης του σχολείου.

Η σύμβαση με το πρακτορείο για τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης θα υπογραφεί μόνο αν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών μαθητών/τριών.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις προσφορές και την ανάθεση.