Αρχείο ημέρας 22 Οκτωβρίου 2021

Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων των ΓΕΛ από το 2022 και εφεξής

Σας ενημερώνουμε ότι η υπουργική απόφαση για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων γενικού λυκείου με την οποία καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα εξεταστούν και θα βαθμολογηθούν τα μαθήματα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ από το 2022 και εφεξής ισχύει για όλους τους υποψηφίους (μαθητές και αποφοίτους). 

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο.