Αρχείο κατηγορίας Νομοθεσία

Ωρολόγιο πρόγραμμα – Ημέρες Ενημέρωσης – Υπεύθυνοι τμημάτων & Διδάσκοντες – Φοίτηση

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ισχύει από τη Δευτέρα 25  Νοεμβρίου 2019. 

Πατήστε εδώ για να δείτε την ημέρα που έχει ορίσει κάθε εκπαιδευτικός για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων. 

Πατήστε εδώ για να δείτε τον υπεύθυνο κάθε τμήματος γενικής παιδείας και τους διδάσκοντες σε κάθε τμήμα γενικής παιδείας και προσανατολισμού.

Πατήστε εδώ για να δείτε την υπουργική απόφαση για τη φοίτηση των μαθητών/τριών.

Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση με αριθμό 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005Β/31-05-2019) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις εγγραφές, τις μετεγγραφές, την φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την υπουργική απόφαση.

Αξιολόγηση μαθητών/τριών Γενικού Λυκείου

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης ο νόμος 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α) για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα πειραματικά σχολεία, την αξιολόγηση των μαθητών και λοιπές διατάξεις.

Πατήστε εδώ για να τον κατεβάσετε.

 

Μείωση του αριθμού των εξεταζόμενων μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις

Για την αξιολόγηση των μαθητών/-τριών του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019 θα εκδοθεί νέο Προεδρικό Διάταγμα.

Δείτε εδώ τις κυριότερες τροποποιήσεις οι οποίες θα περιλαμβάνονται σε αυτό.

Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου

Στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2089/07-06-2018 δημοσιεύτηκε η με αρίθμ. πρωτ. 92094/Δ2/05-06-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου».