Αρχείο κατηγορίας Νομοθεσία

Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου

Στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2089/07-06-2018 δημοσιεύτηκε η με αρίθμ. πρωτ. 92094/Δ2/05-06-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου».

Έλεγχος καταχώρισης στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα Myschool

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 67181/ΓΔ4/ 27-4-2018 του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ενόψει της λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για την υποβολή των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής-Δηλώσεων Προτίμησης των μαθητών/τριών που πρόκειται να εγγραφούν στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη των Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2018-2019, οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών καλούνται να επιβεβαιώσουν στη Διεύθυνση του σχολείου ότι ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί στο Μyschool είναι εκείνος/η του/της οποίου/ας οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) θα χρησιμοποιηθούν για την είσοδο στην εφαρμογή e-εγγραφές.

 

Αλλαγές στην αξιολόγηση των μαθητών

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ  ο νόμος υπ’ αριθμ. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38/02-03-2018) με θέμα: «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις». Το άρθρο 34 του ανωτέρω νόμου αφορά ζητήματα αξιολόγησης μαθητών Γενικού Λυκείου.

Απαγόρευση καπνίσματος – εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας

Από το Υπουργείο Υγείας εκδόθηκε εγκύκλιος για την ενημέρωση των εμπλεκομένων στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για το κάπνισμα και τις επιμέρους πτυχές της, προκειμένου να τηρηθούν οι στόχοι της.