Αρχείο κατηγορίας Νομοθεσία

Μείωση του αριθμού των εξεταζόμενων μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις

Για την αξιολόγηση των μαθητών/-τριών του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019 θα εκδοθεί νέο Προεδρικό Διάταγμα.

Δείτε εδώ τις κυριότερες τροποποιήσεις οι οποίες θα περιλαμβάνονται σε αυτό.

Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου

Στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2089/07-06-2018 δημοσιεύτηκε η με αρίθμ. πρωτ. 92094/Δ2/05-06-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου».

Έλεγχος καταχώρισης στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα Myschool

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 67181/ΓΔ4/ 27-4-2018 του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ενόψει της λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για την υποβολή των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής-Δηλώσεων Προτίμησης των μαθητών/τριών που πρόκειται να εγγραφούν στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη των Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2018-2019, οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών καλούνται να επιβεβαιώσουν στη Διεύθυνση του σχολείου ότι ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί στο Μyschool είναι εκείνος/η του/της οποίου/ας οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) θα χρησιμοποιηθούν για την είσοδο στην εφαρμογή e-εγγραφές.

 

Αλλαγές στην αξιολόγηση των μαθητών

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ  ο νόμος υπ’ αριθμ. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38/02-03-2018) με θέμα: «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις». Το άρθρο 34 του ανωτέρω νόμου αφορά ζητήματα αξιολόγησης μαθητών Γενικού Λυκείου.