Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.), σχολικό έτος 2022-2023

Σας γνωρίζουμε ότι το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε Εγκύκλιο με οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.), για το σχολικό έτος 2022-2023. Σύμφωνα μ` αυτή η Ενισχυτική Διδασκαλία περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα:

1) Ελεύθερο Σχέδιο,

2) Γραμμικό Σχέδιο,

3) Γαλλικά,

4) Γερμανικά,

5) Ιταλικά,

6) Ισπανικά,

7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.

Προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων-Δηλώσεων στο σχολείο έως την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:30.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Εγκύκλιο.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Αίτηση-Δήλωση.