ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε για τη διεξαγωγή του 16ου διαγωνισμού μετάφρασης Juvenes Translatores για μαθητές και μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 17 ετών, στις 24 Νοεμβρίου 2022. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση.