Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

 Σας γνωρίζουμε ότι το   υπουργείου Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση, στην οποία  ορίζονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής αθλητών/τριών στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, τα απαιτούμενα προς υποβολή δικαιολογητικά, ο τρόπος και χρόνος υποβολής τους, καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες της διαδικασίας.ατήστε εδώΓια την Εγκύκλιο 

Πατήστε εδώ για να δείτε την Εγκύκλιο.

Πατήστε εδώ για την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση