Αρχείο ημέρας 10 Μαρτίου 2023

Ακύρωση τριών (3) διδακτικών επισκέψεων από το σύλλογο διδασκόντων/σων του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου

Ο σύλλογος διδασκόντων/ουσων σε έκτακτη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 09/03/2023 και ώρα 13:45 αποφάσισε (Π.Σ. 67/09-03-2023), σύμφωνα με την Υ.Α 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456 Β) του Υ.ΠΑΙ.Θ., να ακυρώσει:

Α. τη διδακτική επίσκεψη στο ΙΤΕ τριάντα έξι (36) μαθητών/τριών και τριών (3) συνοδών καθηγητών/τριών που είχε προγραμματιστεί για τις 09/03/2023 (Ανάρτηση: Αρ. Πρωτ. 178/17-02-2023, Ανάθεση: Αρ. Πρωτ. 209/20-02-2023),

 Β. τη διδακτική επίσκεψη στο Μουσείο Κοτσανά και το Info point σαράντα πέντε (45) μαθητών/τριών και τριών (3) συνοδών καθηγητών/τριών που είχε προγραμματιστεί για τις 10/03/2023 (Ανάρτηση: Αρ. Πρωτ. 179/17-02-2023, Ανάθεση: Αρ. Πρωτ. 209/20-02-2023),

Γ. τη διδακτική επίσκεψη στη Σπιναλόγκα και τον Άγιο Νικόλαο πενήντα (50) μαθητών/τριών και τριών (3) συνοδών καθηγητών/τριών που είχε προγραμματιστεί για τις 14/03/2023 (Ανάρτηση: Αρ. Πρωτ. 297/03-03-2023) με άνοιγμα προσφορών στις 09/03/2023 (μετά από σχετική ανακοινοποίηση),

επειδή δεν μπορεί, λόγω της κατάληψης στις 09/03/2023, να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία για την ασφαλή διεξαγωγή τους.

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση.

2ος Παγκρήτιος Μαθητικός Διαγωνισμός

Σας γνωστοποιούμε ότι η Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος που εδρεύει στη Σητεία Κρήτης, πατρίδα του Βιτσέντζου Κορνάρου προκηρύσσει τον τον 2ο Παγκρήτιο Μαθητικό Διαγωνισμό για το σχολικό έτος 2022-2023 στις κατηγορίες: ΠΟΙΗΣΗ και ΔΙΗΓΗΜΑ. Στόχος του διαγωνισμού είναι να ενισχύσει την αυτοέκφραση των εφήβων και να υποστηρίξει το μάθημα της Λογοτεχνίας και της Έκθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.