Αρχείο ημέρας 15 Μαρτίου 2023

Ανάθεση της μετακίνησης μαθητών/τριών του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου σε τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο

Σύμφωνα με την ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τΒ/13-02-2020) του Υ.ΠΑΙ.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά την αξιολόγηση των προσφορών από το Διευθυντή και τον σύλλογο Διδασκόντων, ανέθεσε τη διοργάνωση της μετακίνησης με λεωφορείο (45) σαράντα πέντε μαθητών/τριών  και (3) τριών συνοδών καθηγητών/τριών  από το χώρο του σχολείου στις 08:30 σε σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο και επιστροφή στο σχολείο στις 15:30,  στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης τη Δευτέρα 20/03/2023  στο ταξιδιωτικό γραφείο Comfort Travel Service. 

Συνολικά κατατέθηκαν στη διεύθυνση του Σχολείου προσφορές από τέσσερα  (4)  ταξιδιωτικά γραφεία. 

Με  τη σειρά πρωτοκόλλησης είναι τα εξής: 

  1. 365Tours (299 ΕΥΡΩ)
  2. Comfort Travel Service (290 ΕΥΡΩ)
  3. Travelink (299 ΕΥΡΩ)
  4. Landmarks Travel (320 ΕΥΡΩ)

Όλες οι προσφορές κρίθηκαν ως σύμφωνες με τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης   ενδιαφέροντος και επιλέχθηκε η πλέον συμφέρουσα.

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανάθεση και τις προσφορές.

Ανάθεση της μετακίνησης μαθητών/τριών του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου σε τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο

Σύμφωνα με την ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τΒ/13-02-2020) του Υ.ΠΑΙ.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά την αξιολόγηση των προσφορών από το Διευθυντή και τον σύλλογο Διδασκόντων, ανέθεσε τη διοργάνωση της μετακίνησης με λεωφορείο (35) τριάντα πέντε μαθητών/τριών  και (3) τριών συνοδών καθηγητών/τριών  από το χώρο του σχολείου στις 08:30 σε σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο και επιστροφή στο σχολείο στις 16:00,  στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης τη Δευτέρα 20/03/2023  στο ταξιδιωτικό γραφείο 365Tours. 

Συνολικά κατατέθηκαν στη διεύθυνση του Σχολείου προσφορές από τέσσερα  (4)  ταξιδιωτικά γραφεία. 

Με  τη σειρά πρωτοκόλλησης είναι τα εξής: 

  1. 365Tours (284 ΕΥΡΩ)
  2. Comfort Travel Service (290 ΕΥΡΩ)
  3. Travelink (299 ΕΥΡΩ)
  4. Landmarks Travel (320 ΕΥΡΩ)

Όλες οι προσφορές κρίθηκαν ως σύμφωνες με τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης   ενδιαφέροντος και επιλέχθηκε η πλέον συμφέρουσα.

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανάθεση και τις προσφορές.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης μαθητών του 8ου ΓΕΛ  Ηρακλείου στο ενυδρείο Κρήτης στις Γούρνες.

Ο Διευθυντής του 8ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, σύμφωνα με την Υ.Α 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456 Β) του Υ.ΠΑΙ.Θ., προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετακίνηση (25) είκοσι πέντε μαθητών/τριών  και (2) δύο  συνοδών καθηγητών/τριών  από το χώρο του σχολείου στο ενυδρείο Κρήτης στις Γούρνες.

Χρόνος πραγματοποίησης:  Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023.

Πρόγραμμα διδακτικής επίσκεψης:  Αναχώρηση  από το σχολείο στις 09:00 και επιστροφή στο σχολείο στις 14:00

Η προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω: Τουριστικό λεωφορείο ελεγμένο από το ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχημάτων, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, καθώς και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση μαθητών.  

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την  Δευτέρα 20/03/2023 και ώρα 12:00 στο γραφείο του Διευθυντή του 8ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου. Στην προσφερόμενη τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Προϋπόθεση η έκδοση απόδειξης και όχι τιμολογίου στο όνομα του σχολείου και η απόδοσή της στον υπεύθυνο καθηγητή στο πέρας της επίσκεψης. Το άνοιγμα των προσφορών από την επιτροπή θα γίνει  την ίδια ημέρα στις 12.30.   

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη.