Ανάθεση της μετακίνησης μαθητών/τριών του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου σε τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο

Σύμφωνα με την ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τΒ/13-02-2020) του Υ.ΠΑΙ.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά την αξιολόγηση των προσφορών από το Διευθυντή και τον σύλλογο Διδασκόντων, ανέθεσε τη διοργάνωση της μετακίνησης με λεωφορείο (35) τριάντα πέντε μαθητών/τριών  και (3) τριών συνοδών καθηγητών/τριών  από το χώρο του σχολείου στις 08:30 σε σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο και επιστροφή στο σχολείο στις 16:00,  στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης τη Δευτέρα 20/03/2023  στο ταξιδιωτικό γραφείο 365Tours. 

Συνολικά κατατέθηκαν στη διεύθυνση του Σχολείου προσφορές από τέσσερα  (4)  ταξιδιωτικά γραφεία. 

Με  τη σειρά πρωτοκόλλησης είναι τα εξής: 

  1. 365Tours (284 ΕΥΡΩ)
  2. Comfort Travel Service (290 ΕΥΡΩ)
  3. Travelink (299 ΕΥΡΩ)
  4. Landmarks Travel (320 ΕΥΡΩ)

Όλες οι προσφορές κρίθηκαν ως σύμφωνες με τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης   ενδιαφέροντος και επιλέχθηκε η πλέον συμφέρουσα.

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανάθεση και τις προσφορές.