Αρχείο ημέρας 20 Δεκεμβρίου 2021

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής – Συντελεστές Βαρύτητας

Από το Υ. ΠΑΙ.Θ. έχουν ανακοινωθεί οι συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων κάθε επιστημονικού πεδίου και των ειδικών μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2021-2022.

Επίσης, έχουν ανακοινωθεί από το Υ. ΠΑΙ.Θ. οι συντελεστές για την ελάχιστη βάση εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση καθώς και οι συντελεστές για την ελάχιστη βάση εισαγωγής των ειδικών μαθημάτων.

Πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση που έγινε στα τμήματα της Γ’ Λυκείου και το υποστηρικτικό υλικό που τη συνοδεύει.