Αρχείο ημέρας 10 Μαΐου 2020

Λιμενικό – Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων»

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην προκήρυξη, με χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα λειτουργήσει από τη Δευτέρα 11/05/2020 έως και την Κυριακή 24/05/2020.

Ακολούθως, πρέπει να ΕΚΤΥΠΩΣΟΥΝ, να ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ την ως άνω Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή τους και αφού θεωρηθεί από αρμόδια Αρχή για το ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ, να την υποβάλουν ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ, με συστημένη αλληλογραφία, ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, τις ημερομηνίες από τη Δευτέρα 11/05/2020 έως και την Δευτέρα 25/05/2020, στην Επιτροπή παραλαβής και ελέγχου δικαιολογητικών του διαγωνισμού στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής /Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη – Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς, Τ.Κ. 18510).

Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2019-2020

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση για την Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2019-2020. Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2019-2020 των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων, ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 12η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή.

Πατήστε εδώ για να δείτε το ΦΕΚ

Προαγωγή – Απόλυση μαθητών/τριών Γενικών Λυκείων και Ρύθμιση απουσιών κατά το σχολικό έτος 2019- 2020

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση για την Προαγωγή – Απόλυση μαθητών/τριών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2019- 2020 και την Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-2020.

Για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών στο Γενικό Λύκειο απαιτείται Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των μαθημάτων με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Οι απουσίες των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, τη Δευτέρα 11η Μαΐου 2020 για την Γ΄ Λυκείου και τη Δευτέρα 18η Μαΐου 2020 για τα Γυμνάσια και την Α΄ και Β΄ Λυκείου, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους, ή οι ίδιοι/ες εάν είναι ενήλικοι/ες, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι «το τέκνο μου ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19» ή «έχω άτομο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί».

Πατήστε εδώ για να δείτε το ΦΕΚ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μέχρι τη λήξη των μαθημάτων το σχολείο θα λειτουργεί με δύο υποτμήματα σε κάθε τμήμα, Α1α, Α1β, Α2α, Α2β, ……., Β1α, Β1β, Β2α, Β2β,………, Γ1α, Γ1β, Γ2α, Γ2β,…………….. Κάθε υποτμήμα παρακολουθεί τα μαθήματα του Ωρολόγιου προγράμματος της Δευτέρας, Τετάρτης και Παρασκευής της μιας εβδομάδας και της Τρίτης και Πέμπτης της επόμενης εβδομάδας, ενώ το άλλο υποτμήμα παρακολουθεί τα μαθήματα αντίστροφα.

Σε αυτό το σύνδεσμο θα υπάρχει το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε εβδομάδας

Τηρούμε όλους τους κανόνες υγιεινής και συμπεριφοράς όπως αυτοί περιγράφονται στα έγγραφα που υπάρχουν στους συνδέσμους της σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα μας και σας έχουν κοινοποιηθεί με Email.

Το κυλικείο του Σχολείου θα παραμείνει κλειστό τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων όσο και κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων.

Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες

Πατήστε εδώ για να δείτε τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες κατά την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Για το διάστημα επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων θα είναι διαθέσιμες για περισσότερες πληροφορίες, υποστήριξη ή παρέμβαση, οι παρακάτω τηλεφωνικές γραμμές ειδικών ομάδων επιστημόνων του ΕΟΔΥ :

Για ιατρική υποστήριξη και παρέμβαση: 210 5212054, 210 5212056, 2105212058, για ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση: 215 215 6060