ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μέχρι τη λήξη των μαθημάτων το σχολείο θα λειτουργεί με δύο υποτμήματα σε κάθε τμήμα, Α1α, Α1β, Α2α, Α2β, ……., Β1α, Β1β, Β2α, Β2β,………, Γ1α, Γ1β, Γ2α, Γ2β,…………….. Κάθε υποτμήμα παρακολουθεί τα μαθήματα του Ωρολόγιου προγράμματος της Δευτέρας, Τετάρτης και Παρασκευής της μιας εβδομάδας και της Τρίτης και Πέμπτης της επόμενης εβδομάδας, ενώ το άλλο υποτμήμα παρακολουθεί τα μαθήματα αντίστροφα.

Σε αυτό το σύνδεσμο θα υπάρχει το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε εβδομάδας

Τηρούμε όλους τους κανόνες υγιεινής και συμπεριφοράς όπως αυτοί περιγράφονται στα έγγραφα που υπάρχουν στους συνδέσμους της σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα μας και σας έχουν κοινοποιηθεί με Email.

Το κυλικείο του Σχολείου θα παραμείνει κλειστό τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων όσο και κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων.