Αρχείο ημέρας 5 Μαΐου 2020

Επαναλειτουργία των γενικών λυκείων

Ανακοινώθηκε από το Υ.ΠΑΙ.Θ. η επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων και η σταδιακή επάνοδος των καθηγητών και των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Στις 06 Μαΐου επιστρέφουν οι καθηγητές, στις 11 Μαΐου επιστρέφουν οι μαθητές της Γ’ Λυκείου και στις 18 Μαΐου επιστρέφουν οι μαθητές της Α’ και Β’ τάξης.

Επίσης, προβλέπεται η επέκταση του διδακτικού έτους μέχρι 12 Ιουνίου.