Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες

Πατήστε εδώ για να δείτε τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες κατά την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Για το διάστημα επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων θα είναι διαθέσιμες για περισσότερες πληροφορίες, υποστήριξη ή παρέμβαση, οι παρακάτω τηλεφωνικές γραμμές ειδικών ομάδων επιστημόνων του ΕΟΔΥ :

Για ιατρική υποστήριξη και παρέμβαση: 210 5212054, 210 5212056, 2105212058, για ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση: 215 215 6060