Αρχείο κατηγορίας 2022-2023

Αποτελέσματα και επίδοση ελέγχων Γ’ τάξης

Ανακοινώνεται ότι:

  1. τα αποτελέσματα απόλυσης των μαθητών και των μαθητριών της Γ τάξης θα εκδοθούν την Τρίτη 30 Μαΐου 2023.
  2. οι έλεγχοι επίδοσής τους θα δίδονται από τη γραμματεία του σχολείου μετά τις 12:30 της Τρίτης 30 Μαΐου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο σχολείο με την οποία να ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων

Σας γνωστοποιούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τα Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Eιδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), συμμετεχόντων στις εξετάσεις που θα διενεργηθούν από 17 μέχρι και 29 Ιουνίου 2023, με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ανακοινωθεί.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα:

Α. Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων
Β. Εξεταστικά Κέντρα Αγγλικών
Γ. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων (πλην Αγγλικών)
Δ. Οδηγίες προς τους υποψηφίους

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2023

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. εξέδωσε εγκύκλιο για την υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024 σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων.

Η υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου με τις προτιμήσεις Τμημάτων και Σχολών που επιθυμούν οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, για να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, γίνεται από την Πέμπτη 18 Μαΐου  μέχρι και Πέμπτη 25 Μαΐου 2023. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://exams-severeillness.it.minedu.gov.gr/

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής (25 Μαΐου) δεν θα γίνονται δεκτά εκπρόθεσμα Μηχανογραφικά Δελτία, καθώς κλειδώνει το σύστημα.

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο.

Ενημέρωση για τους ελέγχους επίδοσης

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο Πέμπτη 18/05/2023 στις 12:00 θα γίνει η ηλεκτρονική αποστολή των ελέγχων επίδοσης μέσω του myschool. Τους εκτυπωμένους ελέγχους επίδοσης μπορείτε να παραλαμβάνετε από τη γραμματεία του σχολείου αύριο Πέμπτη 18/05/2023 από 12:00 έως 14:00 και όλες τις επόμενες εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων εύχεται στους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας καλή δύναμη, υγεία και επιτυχία στις ενδοσχολικές και τις πανελλαδικές εξετάσεις.

ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23 – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

O όμιλος λειτούργησε καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι συναντήσεις του
ομίλου αφορούσαν στη συζήτηση, την παρακολούθηση ταινιών μικρού μήκους, την επιλογή του θέματος και βέβαια τη δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκους. Η ταινία της ομάδας έχει τίτλο “Τα κομμάτια πίτσας … που δεν έφαγα ποτέ” και είναι διαθέσιμη για προβολή στο youtube (https://youtu.be/hVe1o7xXgAU ) και την ιστοσελίδα του σχολείου.
Οι μαθητές ανέλαβαν πολλούς ρόλους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ταινίας.Η παρέμβαση των καθηγητών περιορίστηκε στο μικρότερο δυνατό βαθμό, για να μπορέσουν οι μαθητές να αυτενεργήσουν.Τα αποτελέσματα του ομίλου κρίνονται πάρα πολύ θετικά.Οι μαθητές χρησιμοποίησαν τη φαντασία τους, τη δημιουργικότητά τους και τις ικανότητές τους. Επίσης, καλλιέργησαν τις κοινωνικές τους δεξιότητες δημιουργώντας μια ομάδα δεμένη κι αποτελεσματική. Όλες οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν αλλά και οι μέθοδοι διαμόρφωσαν ένα ευχάριστο κλίμα.

Οι εκπαιδευτικοί

Γεραρχάκη Άρτεμις

Μπαρμπουνάκης Νικόλαος