ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23 – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

O όμιλος λειτούργησε καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι συναντήσεις του
ομίλου αφορούσαν στη συζήτηση, την παρακολούθηση ταινιών μικρού μήκους, την επιλογή του θέματος και βέβαια τη δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκους. Η ταινία της ομάδας έχει τίτλο “Τα κομμάτια πίτσας … που δεν έφαγα ποτέ” και είναι διαθέσιμη για προβολή στο youtube (https://youtu.be/hVe1o7xXgAU ) και την ιστοσελίδα του σχολείου.
Οι μαθητές ανέλαβαν πολλούς ρόλους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ταινίας.Η παρέμβαση των καθηγητών περιορίστηκε στο μικρότερο δυνατό βαθμό, για να μπορέσουν οι μαθητές να αυτενεργήσουν.Τα αποτελέσματα του ομίλου κρίνονται πάρα πολύ θετικά.Οι μαθητές χρησιμοποίησαν τη φαντασία τους, τη δημιουργικότητά τους και τις ικανότητές τους. Επίσης, καλλιέργησαν τις κοινωνικές τους δεξιότητες δημιουργώντας μια ομάδα δεμένη κι αποτελεσματική. Όλες οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν αλλά και οι μέθοδοι διαμόρφωσαν ένα ευχάριστο κλίμα.

Οι εκπαιδευτικοί

Γεραρχάκη Άρτεμις

Μπαρμπουνάκης Νικόλαος