Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2023

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. εξέδωσε εγκύκλιο για την υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024 σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων.

Η υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου με τις προτιμήσεις Τμημάτων και Σχολών που επιθυμούν οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, για να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, γίνεται από την Πέμπτη 18 Μαΐου  μέχρι και Πέμπτη 25 Μαΐου 2023. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://exams-severeillness.it.minedu.gov.gr/

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής (25 Μαΐου) δεν θα γίνονται δεκτά εκπρόθεσμα Μηχανογραφικά Δελτία, καθώς κλειδώνει το σύστημα.

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο.