Αρχείο ημέρας 8 Οκτωβρίου 2020

Οδηγίες για την υλοποίηση Ασύγχρονης εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Σας ενημερώνουμε για τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούν στην υλοποίηση ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-21.

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση των μαθημάτων του σχολείου μας στο e-class είναι: https://eclass03.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=3051

Πληροφορίες για εκπαιδευτικό υλικό και για την τηλεκπαίδευση μπορείτε να βρείτε παραπάνω, στο κεντρικό μενού της ιστοσελίδας του σχολείου στην κατηγορία: Εκπαιδευτικό Υλικό – Τηλεκπαίδευση.