Αρχείο ημέρας 14 Οκτωβρίου 2020

Νέος τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού των μορίων των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 – Κατάταξη Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία

Σας ενημερώνουμε για τις τελευταίες υπουργικές αποφάσεις που θα ισχύσουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του τρέχοντος σχολικού έτους 2020-2021 και αφορούν στην :

1. πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το νέο σύστημα. Πιο συγκεκριμένα στην σχετική ΥΑ προστέθηκε νέο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 3 με το οποίο ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (πανελλαδικές εξετάσεις 2021), με βάση τους βαθμούς των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας που προβλέπονται για κάθε Επιστημονικό Πεδίο και

2. κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα

Πατήστε εδώ για να δείτε το νέο τρόπο υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2021.

Πατήστε εδώ για να δείτε την κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία