Ερωτηματολόγιο σχετικό με την μελέτη των επιπτώσεων της COVID-19 στη φυσική δραστηριότητα σε εμβολιασμένο και μη-εμβολιασμένο πληθυσμό στην Ελλάδα

Σας γνωστοποιούμε ότι το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) απέστειλε διαδικτυακό ερωτηματολόγιο προκειμένου μέσω αυτού να ενημερωθούμε και να συμμετάσχουμε εάν το επιθυμούμε στη μελέτη με αντικείμενο «Η επίπτωση της νόσησης και των επαναλοιμώξεων κορωναϊού (COVID-19) στη φυσική δραστηριότητα σε εμβολιασμένο και μη-εμβολιασμένο πληθυσμό στην Ελλάδα» στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://forms.gle/GcEV8J7rjLgtCEnp7.