Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολ. έτος 2023-24

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Ημερήσια Γενικά Λύκεια, Α ́, Β ́, Γ ́ τάξη για το σχολικό έτος 2023-24 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ).

Πατήστε εδώ για να δείτε την επιστολή προς γονείς/κηδεμόνες

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής για τον Α` κηδεμόνα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση συναίνεσης για το Β` κηδεμόνα.

Οι συγκεκριμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες, εφόσον υπάρχουν, και εν συνεχεία και οι δύο Υ.Δ. να επιστραφούν στη σχολική μονάδα έως τις 15-05-2023, είτε με γνήσιο της υπογραφής είτε μέσω gov. gr.

Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και της έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής, θα αποσταλεί νεότερη εγκύκλιος.