Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2022.

Σας ενημερώνουμε ότι ορίστηκαν κατά ειδικό μάθημα τα Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) Ειδικών Μαθημάτων έτους 2022 και η κατανομή των υποψηφίων κατά ειδικό μάθημα σε καθένα από αυτά.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Υπουργική Απόφαση.