Οδηγός για απόφοιτους Λυκείων «Τελειώνοντας τη Γ’ τάξη Λυκείου»

Σας γνωρίζουμε τον Οδηγό «Τελειώνοντας τη Γ’ τάξη Λυκείου» για απόφοιτους Λυκείων από την Υπεύθυνη ΣΕΠ, της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου Κων/να Μπατάλα.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Οδηγό.